Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Báo cáo thống kê

Công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh (đợt 1) năm 2014

Ngày 19/8/2014  Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 1007/SXD-HĐXD về việc công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh (đợt 1) năm 2014.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website