Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Báo cáo thống kê

Công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh (đợt 1) năm 2014

Ngày 19/8/2014  Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 1007/SXD-HĐXD về việc công bố xếp loại năng lực của các tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh (đợt 1) năm 2014.


Theo văn bản nêu trên, trên địa bàn tỉnh có các đơn vị được xếp loại như sau:
1. Đơn vị tư vấn xây dựng: Tổng số 37 đơn vị, trong đó:
- Đơn vị đạt loại khá: 06 đơn vị ;
- Đơn vị đạt loại trung bình : 25 đơn vị ;
- Đơn vị đạt loại yếu : 06 đơn vị.
2. Đơn vị thi công xây dựng: Tổng số 29 đơn vị, trong đó:
- Đơn vị đạt loại khá: 08 đơn vị ;
- Đơn vị đạt loại trung bình : 21 đơn vị.
Sở Xây dựng công bố để các tổ chức, cá nhân liên quan được biết, làm cơ sở tham khảo trong việc lựa chọn nhà thầu xây dựng theo quy định.
Nội dung văn bản cụ thể có thể xem và tải về từ mục Văn bản chính sách-Văn bản Sở ban hanh hoặc bấm trực tiếp tại đây./.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website