Thứ tư, 18/07/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định số 138/QĐ-SXD ngày 18/7/2017 của Sở Xây dựng về việc ban hành mẫu, thiết kế điển hình công trình XD được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

 

Ngày 18/7/2017, Sở Xây dựng có Quyết định số138/QĐ-SXD về việc ban hành mẫu, thiết kế điển hình công trình xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020

 

 

 

 
Theo Quyết định số138/QĐ-SXD, Sở Xây dựng đã ban hành 13 loại thiết kế mẫu xây dựng công trình để triển khai thực hiện áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020
 
 
 
Chi tiết Quyết định số138/QĐ-SXD có thể xem và tải về từ đây hoặc từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
 
Từng thiết kế mẫu điển hình được đăng tải tại mục Thư viện mẫu trên Trang thông tin điện tử của Sở.
 
Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện nếu có vướng mắc cần giải đáp đề nghị liên hệ về Sở Xây dựng để triển khai thực hiện.
 
Vậy, Sở Xây dựng thông tin để các cơ quan, đơn vị biết, áp dụng, thực hiện./.
 
 
 
Theo: Quyết định số138/QĐ-SXD 
 
 
 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website