Thứ bảy, 22/09/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 1865/SXD-QLN ngày 19/9/2017 của Sở Xây dựng về việc công khai thông tin về dự án ĐTXD nhà ở trên địa bàn tỉnh

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

 

Ngày 19/9/2017, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 1865/SXD-TQLN về việc công khai thông tin về dự án ĐTXD nhà ở trên địa bàn tỉnh

 

 
Theo văn bản số 1945/SXD-QLN ngày 19/9/2017 của Sở Xây dựng, để việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo đúng quy định, Sở Xây dựng báo cáo và đề nghị UBND tỉnh công khai thông tin về dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, với các nội dung chính sau:
I. Dự án nhà ở xã hội (04 dự án):
1. Dự án Nhà ở xã hội thành phố Bắc Giang:
1.1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tập đoàn Quang Minh;
1.2. Địa điểm xây dựng: Khu dân cư số 1, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang;
1.3. Diện tích sử dụng đất: 5.578 m2;
1.4. Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư: UBND tỉnh chấp thuận đầu tư tại văn bản số 931/CV-CT ngày 22/6/2005, chấp thuận điều chỉnh tại văn bản số 1903/UBND ngày 19/8/2011; số 1573/UBND-KTN ngày 16/6/2014 và số 953/UBND-ĐT ngày 30/3/2017. Gia hạn thời gian thực hiện dự án tại văn bản số 2933/UBND-CN ngày 14/10/2015;
1.5. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2016-2018;
1.6. Quy mô đầu tư: Gồm 02 tòa nhà : 01 khối nhà 15 tầng, với 168 căn hộ, diện tích trung bình 63 m2/căn, tổng diện tích sàn xây dựng là 14.122,7 m2; 01 tòa nhà 18 tầng, với 264 căn hộ, diện tích từ 55,8-69,6 m2/căn, tổng diện tích sàn xây dựng là 29.620,2 m2 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà hoàn chỉnh, đồng bộ.
2. Dự án Nhà ở xã hội Khu dân cư số 3:
1.1. Chủ đầu tư : Công ty cổ phần đầu tư 379;
2.2. Địa điểm xây dựng: Khu dân cư số 3, phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang;
2.3. Diện tích sử dụng đất: 4.576 m2;
2.4. Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư: Văn bản số 18/UBND-XD ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang;
2.5. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2016-2018;
2.6. Quy mô đầu tư: Gồm 02 tòa nhà 06 tầng (NO1 và NO2) mỗi tòa có 44 căn hộ, diện tích từ 42,7-46,5 m2/căn, diện tích xây dựng mỗi tòa nhà là 550 m2, tổng diện tích sàn xây dựng mỗi tòa là 3.347 m2 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà hoàn chỉnh, đồng bộ.
3. Dự án Khu Nhà ở công nhân khu công nghiệp Đình Trám:
3.1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vương Vĩ;
3.2. Địa điểm xây dựng: Khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;
3.3. Diện tích sử dụng đất: 2,96 ha.
3.4. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang;
3.5. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2016-2020;
3.6. Quy mô đầu tư: Gồm 03 tòa chung cư cao 06 tầng và 01 tòa chung cư cao 09 tầng, 01 khu chợ dân sinh, 01 nhà văn hóa. Diện tích xây dựng 7.179,4 m2, tổng diện tích sàn 37.308 m2 với 411 căn hộ, trong đó: Loại diện tích 59,2 m2 gồm 64 căn; loại diện tích 57,1 m2 gồm 195 căn; loại diện tích 48,7 m2 gồm 80 căn; loại diện tích 45,5 m2 gồm 10 căn; loại diện tích 34,4 m2 gồm 32 căn; loại diện tích 33,2 m2 gồm 20 căn; loại diện tích 25,8 m2 gồm 10 căn. Hạ tầng ngoài nhà: San nền, giao thông, hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, thông tin liên lạc và phòng cháy chữa cháy hoàn chỉnh, đồng bộ.
4. Dự án Khu nhà ở xã hội Vân Trung:
4.1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Fugiang;
4.2. Địa điểm xây dựng: xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang;
4.3. Diện tích sử dụng đất: 16,7 ha;
4.4. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang;
4.5. Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2017-2021;
4.6. Quy mô đầu tư:
- Nhà ở xã hội N01, N02, N03: gồm 28 tòa chung cư cao 18 tầng, tổng diện tích xây dựng khoảng 17.000 m2, tổng diện tích sàn khoảng 258.000 m2, với tổng số khoảng 2.422 căn. Diện tích sàn sinh hoạt chung khoảng 1.600 m2; diện tích để xe tầng hầm khoảng 13.000 m2.
- Nhà ở thương mại: gồm 15 tòa cao 03 tầng, tổng diện tích xây dựng khoảng 4.500 m2, tổng diện tích sàn khoảng 12.000 m2, với tổng số khoảng 60 căn.
- Khu chợ trung tâm thương mại: gồm 01 khu cao 4 tầng, tổng diện tích xây dựng khoảng 5.100 m2, tổng diện tích sàn khoảng 27.700 m2.
- Nhà văn hóa: cao 3 tầng, tổng diện tích xây dựng khoảng 820 m2, tổng diện tích sàn khoảng 2.600 m2.
- Trạm y tế: cao 3 tầng, tổng diện tích xây dựng khoảng 260 m2, tổng diện tích sàn khoảng 800 m2.
- Trường liên cấp: cao 3 tầng, tổng diện tích xây dựng khoảng 2.100 m2, tổng diện tích sàn khoảng 5.800 m2.
- Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà: San nền, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc, cấp nước, thoát nước, giao thông nội bộ, sân vườn, cây xanh cảnh quan, phòng cháy chữa cháy, bãi đỗ xe ngoài trời, xử lý nước thải hoàn chỉnh và đồng bộ.
II. Các dự án nhà ở thương mại (02 dự án):
1. Dự án Chung cư cao tầng thuộc Khu đô thị Đồng Cửa 2, TP Bắc Giang:
1.1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nam Giang;
1.2. Địa điểm xây dựng: Khu đô thị Đồng Cửa 2, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
1.3. Diện tích sử dụng đất: 0,28 ha;
1.4. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang;
1.5. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017-2019;
1.6. Quy mô đầu tư: 01 tòa nhà chung cư cao 9 tầng. Diện tích xây dựng khoảng 1.340m2, tổng diện tích sàn khoảng 12.007 m2 với 132 căn hộ, trong đó: Loại A diện tích 76 m2 gồm 16 căn; loại B và B* diện tích 62,6 m2 gồm 64 căn; loại C diện tích 65,6 m2 gồm 32 căn; loại D diện tích 61 m2 gồm 8 căn; loại E diện tích từ 30,8 đến 38,7 m2 gồm 12 căn và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà hoàn chỉnh, đồng bộ.
2. Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại Shophouse:
2.1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đại Hoàng Sơn;
2.2. Địa điểm xây dựng: Khu vực Nhà khách tỉnh, số 45, đường Hùng Vương, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang;
2.3. Diện tích sử dụng đất:12.272 m2;
2.4. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư: Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang;
2.5. Thời gian thực hiện dự án: Từ năm 2017-2018;
2.6. Quy mô đầu tư: gồm 66 căn nhà ở riêng lẻ liền kề cao 04 tầng nhà và 01 tầng mái; diện tích xây dựng 4.942,0 m2, tổng diện tích sàn khoảng 22.832,4 m2. Trong đó: Nhà loại 1 gồm 4 căn, mỗi căn có diện tích xây dựng 73,0 m2, tổng diện tích sàn 338,0 m2; nhà loại 2 gồm 54 căn, mỗi căn có diện tích xây dựng 75,0 m2, tổng diện tích sàn 346,6 m2; nhà loại 3 gồm 8 căn, mỗi căn có diện tích xây dựng 75,0 m2, tổng diện tích sàn 345,5 m2 và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà hoàn chỉnh, đồng bộ.
 
Chi tiết văn bản số 1865/SXD-QLN có thể xem và tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện nếu có vướng mắc cần giải đáp đề nghị liên hệ về Sở Xây dựng để triển khai thực hiện.
 
Vậy, Sở Xây dựng thông tin để các cơ quan, đơn vị biết, áp dụng, thực hiện./.
 
 
 
Theo: Văn bản số 1865/SXD-TTr
 
 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website