Thứ hai, 10/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 2667/SXD-QHKT ngày 26/12/2017 của Sở Xây dựng về việc Báo cáo tình hình quản lý quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng và công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh, từ 01/01/2015 đến nay

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

 

Ngày 26/12/2017, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2667/SXD-QHKT về việc Báo cáo tình hình quản lý quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng và công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh, từ 01/01/2015 đến nay

 

 
TVăn bản số 2667/SXD-QHKT ngày 26/12/2017 của Sở Xây dựng về việc Báo cáo tình hình quản lý quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng và công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh, từ 01/01/2015 đến nay. Thực hiện Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 286-TB/TU, ngày 20/12/2017 của Tỉnh ủy về việc Báo cáo đánh giá sâu về tình hình quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng và công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Để có cơ sở Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị Quý cơ quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình, báo cáo đánh giá sâu về tình hình quản lý quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng và công tác quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh từ 01/1/2015 đến 30/12/2017 (riêng đối với quy hoạch xây dựng báo cáo từ ngày 01/01/2010 đến nay), nội dung cụ thể như sau:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo mục: 3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 9; 10
- Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương báo cáo mục: 3.1.2; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.8; 3.1.12;  9, 10;
- Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo mục: 3.1.10;
- Sở Tài chính báo cáo mục 3.1.11; 9, 10;
- Ban quản lý Các Khu công nghiệp báo cáo mục: 2; 3.1.1; 3.1.3; 3.1.4; 3.1.6; 3.1.7,  9, 10.
- Các Ban quản lý dự án báo cáo mục: 3.1.2; 3.1.5; 3.1.8; 3.1.9; 3.1.10; 3.1.11; 3.1.12; 10
- Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ báo cáo mục 3.1.9;
- UBND các huyện, thành phố Bắc Giang báo cáo toàn bộ nội dung theo Đề cương gửi kèm;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang; Câu lạc bộ Doanh nghiệp BĐS Bắc Giang; Các nhà thầu tư vấn, thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh, báo cáo những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, bất cập đề xuất giải pháp khắc phục.
Sở Xây dựng đề nghị Quý cơ quan khẩn trương báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng theo đường công văn và hòm thư điện tử: trước ngày 05/01/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, liên hệ với Đ/c: Đào Công Hùng, TP Quy hoạch KT, số điện thoại liên hệ: 0989126939

 
Chi tiết văn bản số 2667/SXD-QKT và biểu mẫu điện tử có thể xem và tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
Ngoài ra, biểu mẫu có thể tải về tại đây
 
 
Vậy, Sở Xây dựng thông tin để các cơ quan, đơn vị biết, áp dụng, thực hiện./.
 
 
 
Theo: Văn bản số 2667/SXD-QHKT
 
 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website