Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Văn bản số 1966/SXD-QLN ngày 20/9/2018 về việc thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản.

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 3115/UBND-XD ngày 13/9/2018 về việc kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh của Báo chí, giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra các nội dung báo chí phản ánh. Ngày 19/9/2018, Sở Xây dựng tổ chức buổi làm việc với Chủ đầu tư có sự tham gia của các Sở: Tài chính, Thông tin truyền thông và Công An tỉnh. Sau khi xem xét báo cáo số 188/BC-KOSY ngày 18/9/2018 của Công ty Cổ phần Kosy; ý kiến của các đại biểu dự họp tại Hội Nghị, Sở Xây dựng đề nghị Công ty Cổ phần Kosy nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

 

 

 

 

 
- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, kinh doanh bất động sản và những quy định pháp luật có liên quan. Dừng mọi hoạt động thi công xây dựng công trình khi chưa được cấp giấy phép xây dựng.
- Không được nhận đặt cọc, giữ chỗ phân lô đất nền, mở bán, chuyển nhượng hoặc các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh bất động sản khi chưa đủ điều kiện theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở. Việc ký hợp đồng môi giới bất động sản với các Sàn giao dịch bất động phải tuân thủ theo các quy định của Luật kinh doanh bất động sản và các quy định của pháp luật.
- Không được quảng cáo, giới thiệu thông tin dự án sai sự thật, sai với chấp thuận đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị mới Kosy, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang.
- Yêu cầu các sàn giao dịch bất động sản, tổ chức, cá nhân phải tạm dừng mọi hoạt động rao bán, kinh doanh bất động sản, nhận đặt cọc, đặt chỗ cho đến khi đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật; trước khi hoạt động, các sàn giao dịch bất động sản phải gửi hồ sơ về Sở Xây dựng để quản lý, theo dõi theo quy định tại Điều 24 Thông tư số 11/2016/TT-BXD. Nếu các sàn, tổ chức, cá nhân không tuân thủ thì chủ đầu tư dự án phải báo ngay cơ quan chức năng xử lý theo quy định. 
- Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cấp giấy phép xây dựng để khởi công xây dựng công trình đúng tiến độ theo quy định.
- Thực hiện chế độ, thông tin báo cáo đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.
 
 
Chi tiết văn bản số 1966/SXD-QLN có thể xem và tải về từ mục Văn bản chính sách/Văn bản CĐ ĐH chung Sở Xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.
 
 
Vậy, Sở Xây dựng thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo quy định./.
 
 
 
 
Theo: Văn bản số 1966/SXD-QLN

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website