Thứ tư, 14/11/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 44 năm 2018 (29/10/2018-04/11/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 44 năm 2018 (09/10/2018-04/11/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 43 năm 2018 (22/10/2018-28/10/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 43 năm 2018 (22/10/2018-28/10/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 42 năm 2018 (15/10/2018-21/10/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 42 năm 2018 (15/10/2018-21/10/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 41 năm 2018 (08/10/2018-14/10/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 41 năm 2018 (08/10/2018-14/10/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 40 năm 2018 (01/10/2018-07/10/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 40 năm 2018 (01/10/2018-07/10/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 39 năm 2018 (24/09/2018-30/09/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 39 năm 2018 (24/09/2018-30/09/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 38 năm 2018 (17/09/2018-23/09/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 38 năm 2018 (17/09/2018-23/09/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 37 năm 2018 (10/09/2018-16/09/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 37 năm 2018 (10/09/2018-16/09/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 36 năm 2018 (23/09/2018-09/09/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 1

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 36 năm 2018 (03/09/2018-09/09/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 35 năm 2018 (27/08/2018-02/09/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 35 năm 2018 (27/08/2018-02/09/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website