Thứ sáu, 22/06/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 24 năm 2018 (11/06/2018-17/06/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 24 năm 2018 (11/06/2018-17/06/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 23 năm 2018 (04/06/2018-10/06/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 23 năm 2018 (04/06/2018-10/06/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 22 năm 2018 (28/05/2018-03/06/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 22 năm 2018 (28/05/2018-03/06/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 21 năm 2018 (21/05/2018-27/05/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 21 năm 2018 (21/05/2018-27/05/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 20 năm 2018 (14/05/2018-20/05/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 20 năm 2018 (14/05/2018-20/05/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 19 năm 2018 (07/05/2018-13/05/2018) của Sở Xây dựng (2)

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 19 năm 2018 (07/05/2018-13/05/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 18 năm 2018 (30/04/2018-06/05/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 18 năm 2018 (30/04/2018-06/05/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 17 năm 2018 (23/04/2018-29/04/2018) của Sở Xây dựng (2)

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 17 năm 2018 (23/04/2018-29/04/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 16 năm 2018 (16/04/2018-22/04/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 16 năm 2018 (16/04/2018-22/04/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 15 năm 2018 (09/04/2018-15/04/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 15 năm 2018 (09/04/2018-15/04/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website