Thứ tư, 18/10/2017
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 36 năm 2017 (04/09/2017-10/09/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 36 năm 2017 (04/09/2017-10/09/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 35 năm 2017 (28/08/2017-03/09/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 35 năm 2017 (28/08/2017-03/09/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 34 năm 2017 (21/08/2017-27/08/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 34 năm 2017 (21/08/2017-28/08/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 33 năm 2017 (14/08/2017-20/08/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 33 năm 2017 (14/08/2017-20/08/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 32 năm 2017 (07/08/2017-13/08/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 32 năm 2017 (07/08/2017-13/08/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 31 năm 2017 (31/07/2017-06/08/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 31 năm 2017 (31/07/2017-06/08/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 30 năm 2017 (24/07/2017-30/07/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 30 năm 2017 (24/07/2017-30/07/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 29 năm 2017 (17/07/2017-23/07/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 29 năm 2017 (17/07/2017-23/07/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 28 năm 2017 (10/07/2017-16/07/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 28 năm 2017 (10/07/2017-16/07/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 27 năm 2017 (03/07/2017-09/07/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 27 năm 2017 (03/07/2017-09/07/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website