Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 34 năm 2017 (21/08/2017-27/08/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 33 năm 2017 (21/08/2017-28/08/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 34 năm 2017 của Sở Xây dựng