Thứ hai, 20/11/2017
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 35 năm 2017 (28/08/2017-03/09/2017) của Sở Xây dựng

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 35 năm 2017 (28/08/2017-03/09/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 35 năm 2017 của Sở Xây dựng

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website