Thông tin chỉ đạo, điều hành

Chương trình công tác tháng 02 năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 02 năm 2017 của Sở như sau:

 

Chương trình công tác tháng 02 năm 2017 của Sở Xây dựng