Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 10 năm 2017 của Sở như sau:

 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017 của Sở Xây dựng

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website