Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 28 năm 2018 (09/07/2018-15/07/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 28 năm 2018 (09/07/2018-15/07/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

 

 

Ngày tháng

Nội dung

Thứ 2

(09/07)

- LĐ Sở: Dự kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (7h)

- LĐ Sở: Dự đón tiếp đoàn Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương Kiểm tra công tác phòng không nhân dân tỉnh năm 2018

- LĐ Sở+QLXD: Dự họp Ban QL Các KCN tỉnh về khu xử lý nước thải (8h30)

- LĐ Sở+QHKT: Dự họp TPBG về giải quyết đề nghị của ông ty Đại Hoàng Sơn (13h30)

- CĐN: Kiểm tra giám sát Trung tâm quy hoạch (13h30)

- QLN: Tham gia Đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên về xác nhận HT công trình

- QHKT: Tham gia Đoàn kiểm tra thực địa Sở Kế hoạch đầu tư

Thứ 3

(10/07)

- LĐ Sở: Dự kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (7h)

- LĐ Sở+VP+Các phòng: Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ Sở (16h, Hội trường).

- LĐ Sở: Làm việc Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương

- QHKT (501): Họp Sở Tài nguyên về thẩm định Quy hoạch sử dụng đất (7h)

Thứ 4

(11/07)

- LĐ Sở: Dự kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (7h)

- LĐ Sở+QHKT: Dự họp UBND tỉnh nghe UBND huyện Hiệp Hòa báo cáo Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa đến năm 2035 (13h30)

- LĐ Sở+QHKT: Thẩm định quy hoạch CCN Hương Sơn (14h, Hội thảo).

- LĐ Sở: Làm việc Ban chỉ đạo phòng không nhân dân Trung ương

- CĐN: Họp Liên đoàn lao động tỉnh (13h30)

- QHKT: Dự họp Sở kế hoạch về Đề án PT KTXH, thu hút đầu tư (13h30)

- QHKT (501): Họp Sở Tài nguyên về thẩm định Quy hoạch sử dụng đất (7h)

Thứ 5

(12/07)

- LĐ Sở (4205): Dự Hội nghị toàn quốc triển khai Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

- LĐ Sở+KTXD: Dự họp Tỉnh ủy về tình hình hoạt động của các nhà máy sản xuất theo công nghệ lò vòng (7h)

- LĐ Sở+QHKT: Dự họp Tỉnh ủy về tình hình thực hiện Nghị quyết lần thứ XVIII (14h)

- CCGĐ: Kiểm tra nghiệm thutrường Hương Lâm, Hoàng Vân, Hiệp Hòa (7h)

- TT Sở: Làm việc Sở Lao động thương binh xã hội

- QHKT: Tham gia Đoàn kiểm tra thực địa Sở Kế hoạch đầu tư

- QHKT (501): Họp Sở Tài nguyên về thẩm định Quy hoạch sử dụng đất (7h)

Thứ 6

(13/07)

- LĐ Sở+CĐN+Các phòng: Họp Sơ kết 06 tháng đầu năm Sở (14h, Hội thảo)

- LĐ Sở (4205): Dự Hội nghị toàn quốc triển khai Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ

- LĐ Sở+TT Sở+VP: Công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý trụ sở LCQ và nhà ở sinh viên (7h

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website