Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 29 năm 2018 (16/07/2018-22/07/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 29 năm 2018 (16/07/2018-22/07/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng

Nội dung

Thứ 2

(16/07)

- LĐ Sở: Dự Hội nghị thông tin thời sự định kỳ và quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII (7h30)

- LĐ Sở: Dự Hội nghị tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng (13h30)

- LĐ Sở+TT Sở: Trực tiếp công dân định kỳ tháng 7/2018

- QLN: Họp giao đất với Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài nguyên (8h30)

- QHKT (501): Họp Sở Tài nguyên và Môi trường về thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 (7h)

Thứ 3

(17/07)

- LĐ Sở+TT Sở+VP: Công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý trụ sở LCQ và nhà ở sinh viên (7h)

- LĐ Sở: Dự thẩm tra các kết quả thực hiện nông thôn mới tại Việt Yên (7h30)

- LĐ Sở+KTXD: Dự buổi làm việc xin ý kiến giải quyết khó khăn vướng mắc thực hiện giá dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn TP BG (14h)

- LĐ Sở: Họp Sở Tài nguyên môi trường về công ty Nam Á (14h)

- QHKT (501): Họp Sở Tài nguyên và Môi trường về thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 (7h)

Thứ 4

(18/07)

- LĐ Sở+PTĐT: Họp UBND tỉnh về dự án Khu đô thị Bách Việt (7h30)

- LĐ Sở+CCGĐ: Họp kiểm tra hiện trạng công trình trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng dự án Chợ hạng II, thị trấn huyện Hiệp Hoà (8h)

- QLXD: Họp Sở Kế hoạch ĐT về giám sát Chi cục phát triển nông thôn (7h30)

- QLN: Kiểm tra thực địa tại KCN Vân Trung (7h)

- QHKT: Họp HĐ đánh giá ĐTM Sở Tài nguyên (13h30)

- QHKT (501): Họp Sở Tài nguyên và Môi trường về thẩm định Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 (7h)

Thứ 5

(19/07)

- LĐ Sở+VP: Dự Hội thảo "Tác động của Hiệp định CPTPP tới doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang" (7h)

- LĐ Sở: Dự họp UBND tỉnh về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành giữa nhiệm kỳ (14h00)

- LĐ Sở+PTĐT: Hội nghị về về dự án Khu đô thị Bách Việt (14, Hội thảo)

- CĐN: Sơ kết CĐN 06 tháng đầu năm (7h, Hội trường)

Thứ 6

(20/07)

- LĐ Sở+TT Sở: Sơ kết công tác QL TTXD 06 tháng đầu năm (8h, Hội trường)

- LĐ Sở: Kiểm điểm tập thể LĐ Sở 06 tháng đầu năm (14h, Hội thảo)

- CĐN: Làm việc với CĐ Công ty xi măng Bắc Giang (7h30)

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website