Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 31 năm 2018 (30/07/2018-05/08/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 31 năm 2018 (30/07/2018-05/08/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng

Nội dung

Thứ 2

(30/07)

- LĐ Sở+Các phòng: Họp Giao ban Sở (7h, Hội thảo)

- LĐ Sở: Dự buổi kiểm tra của Lãnh đạo UBND tỉnh tại công trình Khu nhà khách tỉnh (13h30)

 

Thứ 3

(31/07)

- LĐ Sở+PTĐT: Dự buổi làm việc của đ/c Bí thư Tỉnh ủy về tình hình giao đất đất ở và đất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện Việt Yên (7h)

- LĐ Sở+QHKT: Họp UBND tỉnh về thẩm định QHC thị trấn Phương Sơn (7h30)

- LĐ Sở+QLXD: Họp Sở Khoa học công nghệ về  giao ban hoạt động KH&CN cấp cơ sở năm 2018 (7h30)

- LĐ Sở: Dự họp Sở Kế hoạch và đầu tư về dự án Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (14h)

- LĐ Sở: Họp Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh (8h)

- LĐ Sở+QLXD: Kiểm tra hiện trạng Trường THCS Việt Yên 2 (14h)

- CĐN: Làm việc Công đoàn công ty An Huy (7h)

- BC viên Đảng bộ Sở: Dự Hội nghị thông tin báo chí Đảng ủy CCQ tỉnh (87)

- QLN: Kiểm tra công trình Shophouse Công ty Đại Hoàng Sơn

 

Thứ 4

(01/08)

- LĐ Sở+CĐN+Các phòng: Hội nghị xin ý kiến về bô sung quy hoạch lãnh đạo quản lý Sở (16h, Hội trường)

- TT Sở: Làm việc phòng KT&HT huyện, Đội QLTT xây dựng Lục Nam về công tác Quản lý TTXD (8h)

- PTĐT: Kiểm tra nghiệm thu Khu 1 - Khu DC Lạc Phú, Yên Dũng

 

Thứ 5

(02/08)

- LĐ Sở: Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh (7h30)

- QHKT: Họp Sở Tài nguyên và môi trường về đánh giá ĐTM (8h)

- TT Sở: Làm việc phòng QLĐT, Đội QLTT xây dựng TP Bắc Giang về công tác Quản lý TTXD (8h)

- PTĐT: Kiểm tra nghiệm thu Khu 1 - Khu DC Lạc Phú, Yên Dũng

 

Thứ 6

(03/08)

- VP Sở: Dự Hội thảo Sở Thông tin truyền thông về kỹ năng làm việc, phát ngôn với báo chí (14h)

- PTĐT: Kiểm tra nghiệm thu Khu 1 - Khu DC Lạc Phú, Yên Dũng

- CĐN: Công tác tại tỉnh Thanh Hóa.

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website