Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 32 năm 2018 (06/08/2018-12/08/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 32 năm 2018 (06/08/2018-12/08/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

 

 

Ngày tháng

Nội dung

Thứ 2

(06/08)

- LĐ Sở+QHKT (84): Dự Hội nghị tập huấn Luật Quy hoạch của Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch Bộ Kế hoạch đầu tư (Đồ Sơn)

- LĐ Sở: Họp Sở Giao thông vận tải về kiểm tra đường quốc lộ 31 (7h)

- LĐ Sở: Họp UBND huyện Sơn Động (7h)

 

Thứ 3

(07/08)

- LĐ Sở+QHKT (84): Dự Hội nghị tập huấn Luật Quy hoạch của Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch Bộ Kế hoạch đầu tư (Đồ Sơn)

- LĐ Sở+VP: Làm việc Đoàn kiểm tra thực hiện tiết kiệm năng lượng Sở Công thương (13h30, Hội thảo)

- LĐ Sở: Họp Tỉnh ủy

- TT Sở: Làm việc Đội QL TTXD thành phố Bắc Giang (8h)

 

Thứ 4

(08/08)

- LĐ Sở+VP (724): Làm việc với Đoàn kiểm tra công tác văn thư lưu trữ tỉnh (8h, Hội thảo)

- LĐ Sở+QHKT+VP (443): Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh (8h)

- LĐ Sở+TT Sở: Công bố quyết định thanh tra tại huyện Tân Yên (8h)

- LĐ Sở: Dự họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận huyện Việt Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (7h)

- LĐ Sở+QHKT: Làm việc với Viện quy hoạch kiến trúc - Bộ Xây dựng (14h30, Hội thảo)

- LĐ Sở+PTĐT: Kiểm tra nghiệm thu Khu 1, Khu dân cư Lạc Phú, Yên Dũng

- LĐ Sở: Họp Tỉnh ủy

- CĐN: làm việc CĐ Công ty CP xi măng Bắc Giang (13h30)

 

Thứ 5

(09/08)

- LĐ Sở+QHKT+VP (443): Làm việc với Đoàn giám sát HĐND tỉnh (8h)

- LĐ Sở: Họp Tỉnh ủy

- TT Sở: Kiểm tra TTXD tại huyện Lục Nam

 

Thứ 6

(10/08)

- LĐ Sở+CĐN+Các phòng: Họp Giao ban Sở (14h, Hội thảo)

- LĐ Sở+QHKT: Họp UBND tỉnh về QHXD phân khu 4 (7h)

- TT Sở: Kiểm tra TTXD tại huyện Lục Nam

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website