Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 34 năm 2018 (20/08/2018-26/08/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 34 năm 2018 (20/08/2018-26/08/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

 

 

 

Ngày tháng

Nội dung

 

- LĐ Sở+QLN: Làm việc về nội dung của Báo Nông nghiệp Viêt Nam (8h)

- LĐ Sở+QLN: Làm việc về nội dung của Báo Thương hiệu và Công luận (14h, Hội thảo)

- LĐ Sở+CCGĐ: Dự Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh tại dự án Nhà khách tỉnh

- CCGĐ: Giám định công trình tại huyện Hiệp Hòa (7h)

- CCGĐ: Kiểm tra nghiệm thu Bệnh viện Y học cổ truyền (14h)

Thứ 3

(21/08)

- LĐ Sở (2393): Dự Hội nghị thường kỳ tháng 8 UBND tỉnh (7h)

- LĐ Sở+VP: Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận (7h)

- QHKT: Tham gia đoàn kiểm tra địa điểm thực hiện dự án đầu tư

- PTĐT: Họp Hội đồng ĐTM Sở Tài nguyên (14h)

- CCGĐ+VP: Làm việc Trung tâm Giám định xây dựng

Thứ 4

(22/08)

- LĐ Sở+VP: Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận (7h)

- LĐ Sở+CCGĐ: Hội nghị công bố QĐ kiểm tra Ban QLDA nông nghiệp (7h)

- CCGĐ+VP: Làm việc Trung tâm Giám định xây dựng

- CĐN: Họp Liên đoàn Lao động tỉnh (7h)

Thứ 5

(23/08)

- LĐ Sở+VP: Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận (7h)

- LĐ Sở+PTĐT (196): Họp UBND tỉnh về kiểm điểm công tác phát triển đô thị năm 2018 (7h)

- LĐ Sở+QLN (188): Họp UBND tỉnh về kiểm tra thực hiện công tác hỗ trợ về nhà ở cho người có công tại Hiệp Hòa (7h)

- LĐ Sở: Họp Sở Tài nguyên môi trường về giao đất dự án số 06, 07 (14h)

- LĐ Sở: Hội nghị tập huấn về Luật du lịch và cơ sở lưu trú du lịch (7h)

- CCGĐ+VP: Làm việc Trung tâm Giám định xây dựng

- CĐN: Làm việc CĐ Công ty CP nước sạch Bắc Giang (13h30)

Thứ 6

(24/08)

- LĐ Sở+CĐN+Các phòng: Họp Giao ban Sở (14h, Hội thảo)

- LĐ Sở+PTĐT (1401): Tham gia Đoàn Giám sát Sở Kế hoạch đầu tư tại dự án công ty cổ phần đầu tư Tây Bắc

- LĐ Sở: Dự Hội thảo Bộ Xây dựng về dự án JICA (Hà Nội)

- LĐ Sở: Hội nghị tập huấn về Luật du lịch và cơ sở lưu trú du lịch (7h)

- LĐ Sở+TT Sở: Hội nghị Công bố quyết định thanh tra

- CCGĐ+VP: Làm việc Trung tâm Giám định xây dựng

- VP: Tham gia Hội thi Biên tập viên Trang thông tin điện tử năm 2018 (7h)

 

 

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website