Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 35 năm 2018 (27/08/2018-02/09/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 35 năm 2018 (27/08/2018-02/09/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

 

 

Ngày tháng

Nội dung

Thứ 2

(27/08)

- LĐ Sở+VP: Làm việc Ban Chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước (7h, Hội thảo)

- LĐ Sở+PTĐT: Dự hội nghị để bàn biện pháp giải quyết ý kiến vướng mắc của một số tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Cốc xã Dĩnh Trì (7h30)

- LĐ Sở+QHKT+QLN: Họp Sở Tài nguyên môi trường tại UBND xã Đức Thắng về giao đất công ty Detech Land (14h)

- LĐ Sở+ CCGĐ: Kiểm tra CLCT tại Ban QLDA nông nghiệp tỉnh

- QHKT: Tham gia đoàn kiểm tra Sở KHĐT tại Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng

- CĐN: Làm việc nhà văn hóa Lao động tỉnh (7h)

- QLN: Họp Sở Tài nguyên môi trường về giao đất tại dự án APEC

Thứ 3

(28/08)

- LĐ Sở: Họp Tỉnh ủy

- LĐ Sở+PTĐT (1402): Tham gia Đoàn Giám sát Sở Kế hoạch đầu tư tại dự án công ty KOSY

- LĐ Sở+CCGĐ: Kiểm tra phòng thí nghiệm hiện trường trên địa bàn tỉnh

- CCGĐ: Kiểm tra CLCT tại ban QLDA nông nghiệp tỉnh

- TT Sở: Kiểm tra trật tự xây dựng tại Lục Nam

Thứ 4

(29/08)

- LĐ Sở (2393): Dự Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch UBND tỉnh với UBND các huyện thành phố và các ngành (7h)

- LĐ Sở: Dự Lễ lạc thành Chính điện Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng (7h)

- CCGĐ: Kiểm tra nghiệm thu tại Bệnh viện Yên Dũng; TTGDTX Việt Yên

- CCGĐ: Kiểm tra phòng thí nghiệm hiện trường trên địa bàn tỉnh

- TT Sở: Kiểm tra trật tự xây dựng tại Lục Nam

Thứ 5

(30/08)

- LĐ Sở+QHKT: Họp UBND xã Hoàng Ninh Việt Yên về quy hoạch Khu nhà ở SoLar (8h30)

- LĐ Sở+TT Sở: Thông qua kết quả thanh tra Sở Lao động (7h)

- LĐ Sở: Dự tập huấn Sở Văn hóa TTDL về Quyết định 22/2018/QĐ-TTg (7h)

- LĐ Sở+ĐKT: Công bố quyết định kiểm tra tại Việt Yên (8h)

- CCGĐ: Kiểm tra phòng thí nghiệm hiện trường trên địa bàn tỉnh

- TT Sở: Kiểm tra trật tự xây dựng tại Lục Nam

- CĐN: Làm việc Công ty Ximăng Bắc Giang

Thứ 6

(31/08)

- LĐ Sở+CĐN+Các phòng: Họp Giao ban Sở (14h, Hội thảo)

- LĐ Sở: Viếng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh (7h)

- CCGĐ: Kiểm tra phòng thí nghiệm hiện trường trên địa bàn tỉnh

- TT Sở: Kiểm tra trật tự xây dựng tại Lục Nam

 

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website