Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 38 năm 2018 (17/09/2018-23/09/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 38 năm 2018 (17/09/2018-23/09/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

 

 

Ngày tháng

Nội dung

Thứ 2
(17/09)

- LĐ Sở+TT Sở: Họp Tiếp công dân định kỳ (Phòng khách)

- LĐ Sở: Họp Tỉnh ủy

- LĐ Sở+CCGĐ: Kiểm tra chất lượng tại Việt Yên

- QLN: Dự Họp Sở Tài nguyên về thẩm định cấp QSDĐ của Công ty Kosy (14h30)

- KTXD: Tham gia Hội đồng định giá tài sản của Tòa án tỉnh (7h)

- QLXD: Tham gia đoàn kiểm tra nhu cầu vốn của Sở Tài chính

Thứ 3
(18/09)

-  TT Sở: Tham gia cưỡng chế Công ty Ngọc Khánh theo yêu cầu của Cục Thi hành án dân sự BG (7h30)

- LĐ Sở+CCGĐ: Kiểm tra chất lượng tại Việt Yên

- LĐ Sở: Dự họp Tỉnh ủy về tổng kết chỉ thị 21

- QLN: Kiểm tra thực địa dự án KĐT An Huy (7h)

- CĐN: Họp Liên đoàn lao động tỉnh

- QLXD: Tham gia đoàn kiểm tra nhu cầu vốn của Sở Tài chính

Thứ 4
(19/09)

- LĐ Sở+QLN: Kiểm tra hoạt động kinh doanh BĐS tại dự án Kosy và Sàn MidLand (7h)

- LĐ Sở+CCGĐ: Kiểm tra chất lượng tại Việt Yên

- LĐ Sở+PTĐT: Họp gia hạn dự án KĐT mới Mỹ Độ (14h, Hội thảo)

- TT Sở: Dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết KNTC (8h)

- QLXD: Tham gia đoàn kiểm tra nhu cầu vốn của Sở Tài chính

Thứ 5
(20/09)

- LĐ Sở: Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2018

- LĐ Sở+CCGĐ: Kiểm tra chất lượng tại Việt Yên

- LĐ Sở+TT Sở: Kiểm tra 02 dự án theo phản ánh của báo chí tại huyện Lạng Giang (7h)

- CĐN: Làm việc với CĐ Công ty Xi măng Bắc Giang (7h)

- TT Sở: Dự HN của UBND tỉnh về tập huấn công tác tiếp công dân (8h)

- QLXD: Tham gia đoàn kiểm tra nhu cầu vốn của Sở Tài chính

Thứ 6
(21/09)

- LĐ Sở+CĐN+Các phòng: Họp Giao ban Sở (14h, Hội thảo)

- LĐ Sở: Họp UBND tỉnh

- QLN: Dự tập huấn Sở Tư pháp về Luật đấu giá tài sản (8h)

- QLXD: Tham gia đoàn kiểm tra nhu cầu vốn của Sở Tài chính


 

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website