Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 39 năm 2018 (24/09/2018-30/09/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 39 năm 2018 (24/09/2018-30/09/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

 

 

Ngày tháng

Nội dung

Thứ 2
(24/09)

- LĐ Sở: Dự Họp Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

- LĐ Sở: Dự Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh đánh giá tình hình phát triển KT-XH và dự toán NSNN năm 2019 (8h)

- LĐ Sở+PTĐT: Dự buổi làm việc của Sở Tài nguyên Môi trường về dự án Đình Trám-Sen Hồ (14h)

- LĐ Sở+PTĐT: Họp Sở Kế hoạch ĐT về giải quyết kiến nghị của NĐT dự án Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu (14h)

- LĐ Sở+CCGĐ: Kiểm tra chất lượng tại Việt Yên

- TT Sở: Dự Kiểm tra dự án Minh Trung (8h)

 

Thứ 3
(25/09)

- LĐ Sở+QHKT: Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết XD khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (8h, Hội thảo)

- LĐ Sở+CCGĐ: Kiểm tra chất lượng tại Việt Yên

- LĐ Sở+CCGĐ: Kiểm tra nghiệm thu Chợ Hiệp Hòa (8h)

- LĐ Sở: Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam về dự án Đình Trám-Sen Hồ (14h)

- LĐ Sở+PTĐT: Than gia Đoàn Giám sát Sở Kế hoạch ĐT về dự án Khu 4, cạnh đường tỉnh lộ 295B (14h)

- CCGĐ: Dự Kiểm tra nghiệm thu cửa hàng xăng dầu Sơn Động

- QHKT: Dự Đoàn kiểm tra địa điểm thực hiện dự án Sở Kế hoạch đầu tư

- QLXD: Tham gia đoàn kiểm tra nhu cầu vốn các đơn vị sự nghiệp

- CĐN: Họp Liên đoàn Lao động tỉnh (7h)

- LĐ Sở: Họp Tỉnh ủy

 

Thứ 4
(26/09)

- LĐ Sở (172): Dự Hội nghị ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên tháng 9/2018 (7h)

- LĐ Sở+CCGĐ: Kiểm tra chất lượng tại Việt Yên

- LĐ Sở+QHKT: Tập huấn Bộ Xây dựng về Luật Quy hoạch

 

Thứ 5
(27/09)

- LĐ Sở: Họp Tỉnh ủy

- LĐ Sở+CCGĐ: Làm việc về Trường Cao đẳng KTCN 2 Bắc Giang (14h)

- LĐ Sở+QHKT: Tập huấn Bộ Xây dựng về Luật Quy hoạch

 

Thứ 6
(28/09)

- LĐ Sở+VP: Họp UBND tỉnh về CNTT giải quyết thủ tục hành chính (13h30)

- LĐ Sở+VP+CCGĐ+NOSV: Bảo vệ dự toán ngân sách năm 2019

- LĐ Sở+QHKT: Tập huấn Bộ Xây dựng về Luật Quy hoạch

 

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website