Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 44 năm 2018 (29/10/2018-04/11/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 44 năm 2018 (29/10/2018-04/11/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

 

 

Ngày tháng

Nội dung

Thứ 2
(29/10)

- LĐ Sở: Dự Hội thảo Sở Văn hóa thể thao du lịch về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 74/2013/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 của UBND tỉnh (8h)

- LĐ Sở+CCGĐ: Hội nghị xử lý vi phạm hành chính với Ban Nông nghiệp tỉnh (14h, Hội trường)

- LĐ Sở+QHKT: Hội nghị làm việc với Thanh tra Chính phủ (14h, Hội thảo)

 

Thứ 3
(30/10)

- LĐ Sở+PTĐT: Hội nghị thẩm định chấp thuận đầu tư khu dân cư Đông Bắc, Bích Động, Việt Yên (8h, Hội thảo)

- LĐ Sở+TT Sở: Làm việc với Tòa án tỉnh về khiếu kiện tại Tây Yên Tử, Sơn Động (8h)

- LĐ Sở: Dự Hội nghị giao ban UBND tỉnh tháng 10/2018 với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố (7h30)

- LĐ Sở: Dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Đoàn thanh tra Chính phủ (14h30)

- CCGĐ: Kiểm tra nghiệm thu tại Trung tâm tổ chức sự kiện Đại Hoàng Sơn

- PTĐT: Họp Sở Tài chính về dự án KĐT KOSY (8h)

 

Thứ 4
(31/10)

- LĐ Sở+QHKT: Dự hội nghị Sở Kế hoạch đầu tư về phổ biến Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (7h30)

- LĐ Sở: Dự họp Hôi đồng thẩm định giá đất tỉnh về dự án KOSY (8h)

- LĐ Sở: Dự họp thẩm định nông thôn mới xã Thắng Cương, Tân An, huyện Yên Dũng

- CĐN: Làm việc Công đoàn Công ty Thượng Lan

 

Thứ 5
(01/11)

- LĐ Sở+QHKT: Hội nghị thẩm định quy hoạch phân khu Hồ Khuôn Thần (14h, Hội thảo)

- LĐ Sở: Dự buổi kiểm tra của UBND tỉnh về việc xây dựng nhà ở cho công nhân của Công ty TNHH Luxshare -ICT (14h)

- CCGĐ: Kiểm tra nghiệm thu tại Công ty Quang Minh

- Đại diện các phòng, đơn vị: Dự khóa đào tạo xây dựng và áp dụng ISO của Sở Khoa học và công nghệ (7h30)

- CĐN: Làm việc Công đoàn Công ty xây lắp điện

 

Thứ 6
(02/11)

- LĐ Sở+CĐN+Các phòng: Họp Giao ban Sở (14h, Hội thảo)

- VP: Dự Hội nghị tập huấn công tác ngoại giao văn hóa

 

 

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website