Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 45 năm 2018 (05/11/2018-11/11/2018) của Sở Xây dựng (2)

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 45 năm 2018 (05/11/2018-11/11/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

 

 

Ngày tháng

Nội dung

Thứ 2
(05/11)

- LĐ Sở+Các phòng: Họp Chi bộ định kỳ

- LĐ Sở+PTĐT: Họp Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh về KĐT Kosy (7h30)

- LĐ Sở+QLN+QHKT: Làm việc, báo cáo với Đ/c PCT Lại Thanh Sơn về dự án Hoàng Lan (14h, Hội thảo)

- LĐ Sở+QHKT: Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về Quy hoạch chung đô thị Hiệp Hòa; thị trấn Phượng Sơn (14h, Hội thảo)

- QHKT: Dự Đoàn Kiểm tra dự án Tây Yên Tử (8h)

 

Thứ 3
(06/11)

- LĐ Sở+VP+TT: Dự Kiểm tra công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng của Thanh tra tỉnh (13h30)

- TT Sở: Kiểm tra trật tự xây dựng tại Thành phố Bắc Giang

 

Thứ 4
(07/11)

- LĐ Sở+VP: Làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tiêu chuẩn cán bộ Sở (13h, Hội thảo)

- LĐ Sở+ KTXD: Họp Hội đồng cấp chứng chỉ năng lực (8h, Hội thảo)

- CCGĐ: Kiểm tra nghiệm thu dự án Cầu Đồng Sơn

- TT Sở: Kiểm tra trật tự xây dựng tại Tân Yên (8h)

- CĐN: Họp Liên đoàn lao động tỉnh (7h30)

 

Thứ 5
(08/11)

- LĐ Sở+TT Sở: Hội nghị thông qua kết quả thanh tra công tác quản lý ĐTXD một số dự án CT do UBND Tân Yên Làm chủ đầu tư (14h00)

- LĐ Sở+QHKT: Hội nghị mở thầu các gói thầu tư vấn lập quy hoạch phân khu số 5, số 6 (9h; 14h, Hội thảo)

- CĐN: Làm việc công đoàn công ty Quang Minh (13h30)

- CCGĐ: Kiểm tra nghiệm thu dự án Cầu Đồng Sơn

 

Thứ 6
(09/11)

- LĐ Sở+CĐN+Các phòng: Họp Giao ban Sở (14h, Hội thảo)

- LĐ Sở+CCGĐ: Hội nghị thông qua kết quả kiểm tra chất lượng công trình tại Việt Yên (14h00)

- LĐ Sở+TT Sở: Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra TTXD huyện Lục Nam (14h00)

- CCGĐ: Kiểm tra nghiệm thu dự án Cầu Đồng Sơn

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website