Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 46 năm 2018 (12/11/2018-18/11/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 1
DởHay 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 46 năm 2018 (12/11/2018-18/11/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

 

 

Ngày tháng

Nội dung

Thứ 2
(12/11)

- LĐ Sở: Họp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (8h30)

- LĐ Sở+CCGĐ: Làm việc Trường CĐ kỹ thuật công nghiệp (8h, Hội thảo)

- LĐ Sở+TT Sở: Hội nghị công bố Quyết định kiểm tra tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (14h)

 

Thứ 3
(13/11)

- LĐ Sở+VP: Họp Đảng ủy Sở (8h00)

- LĐ Sở+QLXD: Họp UBND tỉnh về Trường Sơn Động số 1 (8h)

- LĐ Sở+KTXD: Họp Hội đồng đấu giá khoáng sản tỉnh (14h)

- LĐ Sở+CCGĐ: Hội nghị thông báo kết quả kiểm tra QLNN về xây dựng và các đơn vị tư vấn trên địa bàn huyện Việt Yên (14h, Hội thảo)

- LĐ Sở+QLN: Họp UBND tỉnh về hỗ trợ nhà ở người có công (13h30)

- LĐ Sở+QHKT: Họp UBND tỉnh về vị trí nhà ở xã hội (16h)

- QHKT: Tham gia đoàn kiểm tra địa điểm thực hiện dự án đầu tư

- QLN: Họp Sở Tài nguyên môi trường về công ty Hòa Phú Invert (15h30)

- CĐN: Làm việc CĐ Công ty Tân Xuyên (8h)

 

Thứ 4
(14/11)

- LĐ Sở: Dự họp UBND tỉnh làm việc Đoàn công tác HV Quốc phòng (14h)

- LĐ Sở+QHKT: Họp UBND tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (8h00)

- LĐ Sở: Họp Hội nghị thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết XD Khu dịch vụ Song Khê- Nội Hoàng (14h, Hội thảo)

- TT Sở+QHKT: Kiểm tra dự án Trung Đang Vina (14h)

- LĐ Sở+KTXD: Kiểm tra các cơ sở sản xuất gạch trên địa bàn tỉnh

 

Thứ 5
(15/11)

- LĐ Sở: Họp Bộ Xây dựng

- LĐ Sở+QHKT: Họp Sở Công thương về đấu nối đường dây 220KV

- LĐ Sở+PTĐT: Thẩm định KDC Đại phúc, xã Tăng Tiến (8h, Hội thảo)

- LĐ Sở+PTĐT: Làm việc về KDC chợ Cốc (14h, Hội thảo)

- LĐ Sở+KTXD: Kiểm tra các cơ sở sản xuất gạch trên địa bàn tỉnh

- TT Sở: Dự hội nghị tổng kết Cụm thi đua số 5 (13h30)

- CĐN: Làm việc CĐ Công ty Đường bộ Bắc Giang (8h)

 

Thứ 6
(16/11)

- LĐ Sở: Kiểm tra tiến độ NTM xã Giáp Sơn, Chu Điện, Khám Lạng

- LĐ Sở+TT Sở+QLXD: Dự Hội nghị chuyên môn, nghiệp vụ về nhãn hàng hóa (8h)

- LĐ Sở+KTXD: Kiểm tra các cơ sở sản xuất gạch trên địa bàn tỉnh

- CĐN: Làm việc CĐ Công ty Bê tông Bắc Giang (8h)

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website