Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 04 năm 2017 (23/01/2017-29/01/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0
DởHay 

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần tuần 04 năm 2017 (23/01/2017-29/01/2017) của Sở Xây dựng như sau:
 

Lịch công tác tuần 04 năm 2017