Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 06 năm 2017 (06/02/2017-12/02/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0
DởHay 

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần tuần 06 năm 2017 (06/02/2017-12/02/2017) của Sở Xây dựng như sau:
 

Lịch công tác tuần 06 năm 2017