Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 07 năm 2017 (13/02/2017-19/02/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0
DởHay 

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần tuần 07 năm 2017 (13/02/2017-19/02/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 07 năm 2017