Thứ hai, 20/11/2017
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 39 năm 2017 (25/09/2017-01/10/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 39 năm 2017 (25/09/2017-01/10/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 38 năm 2017 (18/09/2017-24/09/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 38 năm 2017 (18/09/2017-24/09/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 37 năm 2017 (11/09/2017-17/09/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 37 năm 2017 (11/09/2017-17/09/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 36 năm 2017 (04/09/2017-10/09/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 36 năm 2017 (04/09/2017-10/09/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 35 năm 2017 (28/08/2017-03/09/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 35 năm 2017 (28/08/2017-03/09/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Chương trình công tác tháng 09 năm 2017 của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 09 năm 2017 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 34 năm 2017 (21/08/2017-27/08/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 34 năm 2017 (21/08/2017-28/08/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 33 năm 2017 (14/08/2017-20/08/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 33 năm 2017 (14/08/2017-20/08/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 32 năm 2017 (07/08/2017-13/08/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 32 năm 2017 (07/08/2017-13/08/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 31 năm 2017 (31/07/2017-06/08/2017) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 31 năm 2017 (31/07/2017-06/08/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website