Thứ hai, 23/04/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 05 năm 2018 (29/01/2018-04/02/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 05 năm 2018 (29/01/2018-04/02/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 04 năm 2018 (22/01/2018-28/01/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 04 năm 2018 (22/01/2018-28/01/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 03 năm 2018 (15/01/2018-21/01/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 03 năm 2018 (15/01/2018-21/01/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 02 năm 2018 (08/01/2018-14/01/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 02 năm 2018 (08/01/2018-14/01/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 01 năm 2018 (01/01/2018-07/01/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 01 năm 2018 (01/01/2018-07/01/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 52 năm 2017 (25/12/2017-31/12/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 1

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 52 năm 2017 (25/12/2017-31/12/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 51 năm 2017 (18/12/2017-24/12/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 51 năm 2017 (18/12/2017-24/12/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Thông báo số 182/TB-SXD ngày 14/12/2017 của Sở Xây dựng về lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang năm 2018

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch tiếp công dân năm 2018 của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 50 năm 2017 (11/12/2017-17/12/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 50 năm 2017 (11/12/2017-17/12/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 49 năm 2017 (04/12/2017-10/12/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 49 năm 2017 (04/12/2017-10/12/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website