Chủ nhật, 22/07/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 17 năm 2018 (23/04/2018-29/04/2018) của Sở Xây dựng (2)

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 17 năm 2018 (23/04/2018-29/04/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 16 năm 2018 (16/04/2018-22/04/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 16 năm 2018 (16/04/2018-22/04/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 15 năm 2018 (09/04/2018-15/04/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 15 năm 2018 (09/04/2018-15/04/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 14 năm 2018 (02/04/2018-08/04/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 14 năm 2018 (02/04/2018-08/04/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 13 năm 2018 (26/03/2018-01/04/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 13 năm 2018 (26/03/2018-01/04/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

 

Lịch công tác tuần 12 năm 2018 (19/03/2018-25/03/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 12 năm 2018 (19/03/2018-25/03/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

 

Lịch công tác tuần 11 năm 2018 (12/03/2018-18/03/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 11 năm 2018 (12/03/2018-18/03/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

 

Lịch công tác tuần 10 năm 2018 (05/03/2018-11/03/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 10 năm 2018 (05/03/2018-11/03/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 09 năm 2018 (26/02/2018-04/03/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 09 năm 2018 (26/02/2018-04/03/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 08 năm 2018 (19/02/2018-25/02/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 1

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 08 năm 2018 (19/02/2018-25/02/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website