Thứ hai, 22/10/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 32 năm 2018 (06/08/2018-12/08/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 32 năm 2018 (06/08/2018-12/08/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 31 năm 2018 (30/07/2018-05/08/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 31 năm 2018 (30/07/2018-05/08/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 30 năm 2018 (23/07/2018-29/07/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 30 năm 2018 (23/07/2018-29/07/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 29 năm 2018 (16/07/2018-22/07/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 29 năm 2018 (16/07/2018-22/07/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 28 năm 2018 (09/07/2018-15/07/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 28 năm 2018 (09/07/2018-15/07/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 27 năm 2018 (02/07/2018-08/07/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 27 năm 2018 (02/07/2018-08/07/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 26 năm 2018 (25/06/2018-01/07/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 26 năm 2018 (25/06/2018-01/07/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 25 năm 2018 (18/06/2018-24/06/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 25 năm 2018 (18/06/2018-24/06/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 24 năm 2018 (11/06/2018-17/06/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 24 năm 2018 (11/06/2018-17/06/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Lịch công tác tuần 23 năm 2018 (04/06/2018-10/06/2018) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 23 năm 2018 (04/06/2018-10/06/2018) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website