Thứ hai, 20/11/2017
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Chương trình công tác tháng 06 năm 2016 của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 06 năm 2016 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 21 năm 2016 (16/05-22/05/2016) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 21 năm 2016 (16/05-22/05/2016) của Sở Xây dựng

Lịch công tác tuần 20 năm 2016 (09/05-15/05/2016) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 20 năm 2016 (09/05-15/05/2016) của Sở Xây dựng

Lịch công tác tuần 19 năm 2016 (02/05-08/05/2016) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 19 năm 2016 (02/05-08/05/2016) của Sở Xây dựng

Lịch công tác tuần 18 năm 2016 (25/04-01/05/2016) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 18 năm 2016 (25/04-01/05/2016) của Sở Xây dựng

Chương trình công tác tháng 05 năm 2016 của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 05 năm 2016 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 17 năm 2016 (18/04-24/04/2016) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 17 năm 2016 (18/04-24/04/2016) của Sở Xây dựng

Lịch công tác tuần 16 năm 2016 (11/04-17/04/2016) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 16 năm 2016 (11/04-17/04/2016) của Sở Xây dựng

Lịch công tác tuần 15 năm 2016 (04/04-10/04/2016) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 15 năm 2016 (04/04-10/04/2016) của Sở Xây dựng

Lịch công tác tuần 14 năm 2016 (28/03-03/04/2016) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 14 năm 2016 (28/03-03/04/2016) của Sở Xây dựng

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website