Thứ ba, 23/10/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 07 năm 2017 (13/02/2017-19/02/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 07 năm 2017 (13/02/2017-19/02/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 06 năm 2017 (06/02/2017-12/02/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 06 năm 2017 (06/02/2017-12/02/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 05 năm 2017 (30/01/2017-05/02/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 05 năm 2017 (30/01/2017-05/02/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 04 năm 2017 (23/01/2017-29/01/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 04 năm 2017 (23/01/2017-29/01/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác tháng 02 năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 02 năm 2017 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 03 năm 2017 (16/01/2017-22/01/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 03 năm 2017 (16/01/2017-22/01/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 02 năm 2017 (09/01/2017-15/01/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 02 năm 2017 (09/01/2017-15/01/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 01 năm 2017 (02/01/2017-08/01/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 01 năm 2017 (02/01/2017-08/01/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác Quý I năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác Quý I năm 2017 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 53 năm 2016 (26/12-01/01/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 53 năm 2016 (26/12-01/01/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website