Thứ tư, 24/01/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 30 năm 2016 (18/07-24/07/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 30 năm 2016 (18/07-24/07/2016) của Sở Xây dựng

Lịch công tác tuần 29 năm 2016 (11/07-17/07/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 29 năm 2016 (11/07-17/07/2016) của Sở Xây dựng

Lịch công tác tuần 28 năm 2016 (04/07-10/07/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 28 năm 2016 (04/07-10/07/2016) của Sở Xây dựng

Lịch công tác tuần 27 năm 2016 (27/06-03/07/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 27 năm 2016 (27/06-03/07/2016) của Sở Xây dựng

Lịch công tác tuần 26 năm 2016 (21/06-26/06/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 26 năm 2016 (21/06-26/06/2016) của Sở Xây dựng

Chương trình công tác tháng 07 năm 2016 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 07 năm 2016 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 25 năm 2016 (13/06-19/06/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 25 năm 2016 (13/06-19/06/2016) của Sở Xây dựng

Lịch công tác tuần 24 năm 2016 (06/06-12/06/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 24 năm 2016 (06/06-12/06/2016) của Sở Xây dựng

Lịch công tác tuần 23 năm 2016 (30/05-05/06/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 23 năm 2016 (30/05-05/06/2016) của Sở Xây dựng

Lịch công tác tuần 22 năm 2016 (23/05-29/05/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 22 năm 2016 (23/05-29/05/2016) của Sở Xây dựng

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website