Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 03 năm 2017 (16/01/2017-22/01/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 03 năm 2017 (16/01/2017-22/01/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 02 năm 2017 (09/01/2017-15/01/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 02 năm 2017 (09/01/2017-15/01/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 01 năm 2017 (02/01/2017-08/01/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 01 năm 2017 (02/01/2017-08/01/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác Quý I năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác Quý I năm 2017 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 53 năm 2016 (26/12-01/01/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 53 năm 2016 (26/12-01/01/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 52 năm 2016 (19/12-25/12/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 52 năm 2016 (19/12-25/12/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác tháng 01 năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 01 năm 2017 của Sở như sau:

Chương trình công tác năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 2

Thực hiện chương trình công tác giai đoạn 2016-2020 của Sở, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác năm 2017 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 51 năm 2016 (12/12-18/12/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 51 năm 2016 (12/12-18/12/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch tiếp công dân năm 2017 của Giám đốc Sở

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch tiếp công dân năm 2017 của Giám đốc Sở Xây dựng như sau:

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website