Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 50 năm 2016 (05/12-11/12/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 50 năm 2016 (05/12-11/12/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 49 năm 2016 (28/11-04/12/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 49 năm 2016 (28/11-04/12/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 48 năm 2016 (21/11-27/11/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 48 năm 2016 (21/11-27/11/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 47 năm 2016 (14/11-20/11/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 47 năm 2016 (14/11-20/11/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 46 năm 2016 (07/11-13/11/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 46 năm 2016 (07/11-13/11/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 45 năm 2016 (31/10-06/11/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 45 năm 2016 (31/10-06/11/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 44 năm 2016 (24/10-30/10/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 44 năm 2016 (24/10-30/10/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác tháng 11 năm 2016 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 11 năm 2016 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 43 năm 2016 (17/10-23/10/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 43 năm 2016 (17/10-23/10/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 42 năm 2016 (10/10-16/10/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 42 năm 2016 (10/10-16/10/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website