Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 41 năm 2016 (03/10-09/10/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 41 năm 2016 (03/10-09/10/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 40 năm 2016 (26/9-02/10/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 40 năm 2016 (26/9-02/10/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 39 năm 2016 (19/9-25/9/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 39 năm 2016 (19/9-25/9/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác tháng 10 năm 2016 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 10 năm 2016 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 38 năm 2016 (12/9-18/9/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 38 năm 2016 (12/9-18/9/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 37 năm 2016 (05/9-11/9/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 37 năm 2016 (05/9-11/9/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 36 năm 2016 (29/8-04/9/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 36 năm 2016 (29/8-04/9/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 35 năm 2016 (22/8-28/8/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 35 năm 2016 (22/8-28/8/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác tháng 09 năm 2016 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 09 năm 2016 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 34 năm 2016 (15/8-21/8/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 34 năm 2016 (15/8-21/8/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website