Thứ tư, 14/11/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Chương trình công tác tháng 10 năm 2016 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 10 năm 2016 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 38 năm 2016 (12/9-18/9/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 38 năm 2016 (12/9-18/9/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 37 năm 2016 (05/9-11/9/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 37 năm 2016 (05/9-11/9/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 36 năm 2016 (29/8-04/9/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 36 năm 2016 (29/8-04/9/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 35 năm 2016 (22/8-28/8/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 35 năm 2016 (22/8-28/8/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác tháng 09 năm 2016 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 09 năm 2016 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 34 năm 2016 (15/8-21/8/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 34 năm 2016 (15/8-21/8/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 33 năm 2016 (08/08-14/08/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 33 năm 2016 (08/08-14/08/2016) của Sở Xây dựng

Lịch công tác tuần 32 năm 2016 (01/08-07/08/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 32 năm 2016 (01/08-07/08/2016) của Sở Xây dựng

Lịch công tác tuần 31 năm 2016 (25/07-31/07/2016) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 31 năm 2016 (25/07-31/07/2016) của Sở Xây dựng

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website