Thứ hai, 22/10/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 45 năm 2017 (06/11/2017-12/11/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 45 năm 2017 (06/11/2017-12/11/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 44 năm 2017 (30/10/2017-05/11/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 44 năm 2017 (30/10/2017-05/11/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 43 năm 2017 (23/10/2017-29/10/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 43 năm 2017 (23/10/2017-29/10/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 42 năm 2017 (16/10/2017-22/10/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 42 năm 2017 (16/10/2017-22/10/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 41 năm 2017 (09/10/2017-15/10/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 41 năm 2017 (09/10/2017-15/10/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 40 năm 2017 (02/10/2017-08/10/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 40 năm 2017 (02/10/2017-08/10/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Chương trình công tác tháng 10 năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 10 năm 2017 của Sở như sau:

Chương trình công tác Quý IV năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác Quý IV năm 2017 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 39 năm 2017 (25/09/2017-01/10/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 39 năm 2017 (25/09/2017-01/10/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website