Chủ nhật, 22/07/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 34 năm 2017 (21/08/2017-27/08/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 34 năm 2017 (21/08/2017-28/08/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 33 năm 2017 (14/08/2017-20/08/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 33 năm 2017 (14/08/2017-20/08/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 32 năm 2017 (07/08/2017-13/08/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 32 năm 2017 (07/08/2017-13/08/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 31 năm 2017 (31/07/2017-06/08/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 31 năm 2017 (31/07/2017-06/08/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Chương trình công tác tháng 08 năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 08 năm 2017 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 30 năm 2017 (24/07/2017-30/07/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 30 năm 2017 (24/07/2017-30/07/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 29 năm 2017 (17/07/2017-23/07/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 29 năm 2017 (17/07/2017-23/07/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 28 năm 2017 (10/07/2017-16/07/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 28 năm 2017 (10/07/2017-16/07/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 27 năm 2017 (03/07/2017-09/07/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 27 năm 2017 (03/07/2017-09/07/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

Lịch công tác tuần 26 năm 2017 (26/06/2017-02/07/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 26 năm 2017 (26/06/2017-02/07/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website