Thứ hai, 20/11/2017
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 46 năm 2016 (07/11-13/11/2016) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 46 năm 2016 (07/11-13/11/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 45 năm 2016 (31/10-06/11/2016) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 45 năm 2016 (31/10-06/11/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 44 năm 2016 (24/10-30/10/2016) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 44 năm 2016 (24/10-30/10/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác tháng 11 năm 2016 của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 11 năm 2016 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 43 năm 2016 (17/10-23/10/2016) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 43 năm 2016 (17/10-23/10/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 42 năm 2016 (10/10-16/10/2016) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 42 năm 2016 (10/10-16/10/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 41 năm 2016 (03/10-09/10/2016) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 41 năm 2016 (03/10-09/10/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 40 năm 2016 (26/9-02/10/2016) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 40 năm 2016 (26/9-02/10/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 39 năm 2016 (19/9-25/9/2016) của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 39 năm 2016 (19/9-25/9/2016) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác tháng 10 năm 2016 của Sở Xây dựng

Thực hiện chương trình công tác năm 2016, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 10 năm 2016 của Sở như sau:

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website