Chủ nhật, 22/07/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 18 năm 2017 (01/05/2017-07/05/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 18 năm 2017 (01/05/2017-07/05/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 17 năm 2017 (24/04/2017-30/04/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 17 năm 2017 (24/04/2017-30/04/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác tháng 05 năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 05 năm 2017 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 16 năm 2017 (17/04/2017-23/04/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 16 năm 2017 (17/04/2017-23/04/2017 của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 15 năm 2017 (10/04/2017-16/04/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 15 năm 2017 (10/04/2017-16/04/2017 của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 14 năm 2017 (03/04/2017-09/04/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 14 năm 2017 (03/04/2017-09/04/2017 của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 13 năm 2017 (27/03/2017-31/03/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 13 năm 2017 (27/03/2017-31/03/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác Quý II năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác Quý II năm 2017 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 12 năm 2017 (20/03/2017-26/03/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 12 năm 2017 (20/03/2017-26/03/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác tháng 04 năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 04 năm 2017 của Sở như sau:

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website