Thứ hai, 22/10/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 30 năm 2017 (24/07/2017-30/07/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 30 năm 2017 (24/07/2017-30/07/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 29 năm 2017 (17/07/2017-23/07/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 29 năm 2017 (17/07/2017-23/07/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 28 năm 2017 (10/07/2017-16/07/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 28 năm 2017 (10/07/2017-16/07/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

 

Lịch công tác tuần 27 năm 2017 (03/07/2017-09/07/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 27 năm 2017 (03/07/2017-09/07/2017) của Sở Xây dựng như sau:

 

Lịch công tác tuần 26 năm 2017 (26/06/2017-02/07/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 26 năm 2017 (26/06/2017-02/07/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác tháng 07 năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 07 năm 2017 của Sở như sau:

Chương trình công tác Quý III năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác Quý III năm 2017 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 25 năm 2017 (19/06/2017-25/06/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 25 năm 2017 (19/06/2017-25/06/2017)  của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 24 năm 2017 (12/06/2017-18/06/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 24 năm 2017 (12/06/2017-18/06/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 23 năm 2017 (05/06/2017-11/06/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 23 năm 2017 (05/06/2017-11/06/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website