Thứ ba, 23/10/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 22 năm 2017 (29/05/2017-04/06/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 22 năm 2017 (29/05/2017-04/06/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác tháng 06 năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 06 năm 2017 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 21 năm 2017 (22/05/2017-28/05/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 21 năm 2017 (22/05/2017-28/05/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 20 năm 2017 (15/05/2017-21/05/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 20 năm 2017 (15/05/2017-21/05/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 19 năm 2017 (08/05/2017-14/05/2017) của Sở Xây dựng (2)

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 19 năm 2017 (08/05/2017-14/05/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 18 năm 2017 (01/05/2017-07/05/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 18 năm 2017 (01/05/2017-07/05/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 17 năm 2017 (24/04/2017-30/04/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 17 năm 2017 (24/04/2017-30/04/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác tháng 05 năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 05 năm 2017 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 16 năm 2017 (17/04/2017-23/04/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 16 năm 2017 (17/04/2017-23/04/2017 của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 15 năm 2017 (10/04/2017-16/04/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 15 năm 2017 (10/04/2017-16/04/2017 của Sở Xây dựng như sau:

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website