Chủ nhật, 22/07/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Lịch công tác tuần 11 năm 2017 (13/03/2017-19/03/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 11 năm 2017 (13/03/2017-19/03/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 10 năm 2017 (06/03/2017-12/03/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 10 năm 2017 (06/03/2017-12/03/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 09 năm 2017 (27/02/2017-05/03/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 09 năm 2017 (27/02/2017-05/03/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 08 năm 2017 (20/02/2017-26/02/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 08 năm 2017 (20/02/2017-26/02/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác tháng 03 năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 03 năm 2017 của Sở như sau:

Lịch công tác tuần 07 năm 2017 (13/02/2017-19/02/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 07 năm 2017 (13/02/2017-19/02/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 06 năm 2017 (06/02/2017-12/02/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 06 năm 2017 (06/02/2017-12/02/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 05 năm 2017 (30/01/2017-05/02/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 05 năm 2017 (30/01/2017-05/02/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Lịch công tác tuần 04 năm 2017 (23/01/2017-29/01/2017) của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố lịch công tác tuần 04 năm 2017 (23/01/2017-29/01/2017) của Sở Xây dựng như sau:

Chương trình công tác tháng 02 năm 2017 của Sở Xây dựng

Đánh giá:  / 0

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, Sở Xây dựng công bố chương trình công tác tháng 02 năm 2017 của Sở như sau:

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website