Thứ tư, 18/10/2017
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Quyết định xử phạt công ty xây dựng công trình sai giấy phép tại Hiệp Hòa

Huyện Hiệp Hòa vừa ban hành Quyết định số 4308/QĐ-XPVPHC ngày 22/5/2017 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Thanh tra công tác quản lý ĐTXD một số dự án CT do Công ty CP quản lý công trình đô thị BG làm chủ đầu tư

Ngày 15/11/2016, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 344/QĐ-SXD về việc thanh tra công tác quản lý ĐTXD một số dự án CT do Công ty CP quản lý công trình đô thị BG làm chủ đầu tư.

 

Xử lý vi phạm tại dự án đầu tư xây dựng Chợ Hoàng Ninh

Ngày 07/11/2016, Sở Xây dựng đã có văn bản số 2059/SXD-TTr về việc xử lý vi phạm tại dự án đầu tư xây dựng Chợ Hoàng Ninh.

Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Xây dựng

Ngày 04/11/2016, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 338/QĐ-SXD về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành xây dựng.

 

 

Quyết định số 317/QĐ-SXD về việc thu hồi tiền tại huyện Sơn Động

Ngày 05/10/2016, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 317/QĐ-SXD về việc thu hồi tiền theo Kết luận thanh tra số 1789/KL-SXD ngày 05/10/2016 của Giám đốc Sở Xây dựng.

Tăng cường công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

 Ngày 27/9/2016, Sở Xây dựng đã có văn bản số 1729/SXD-TTr về việc tăng cường công tác kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Xử phạt vi phạm hành chính trong xây dựng 02 doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Nội Hoàng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 1789/UBND-CN ngày 27/6/2016 về việc xử lý các vi phạm của tổ chức, cá nhân tại Cụm công nghiệp Nội Hoàng, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tiến hành kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối các vi phạm được phát hiện.

Quyết định số 199/QĐ-SXD về việc thu hồi tiền tại huyện Việt Yên

Ngày 12/7/2016, Sở Xây dựng đã có Quyết định số 199/QĐ-SXD về việc thu hồi tiền theo Kết luận thanh tra số 1210/KL-SXD ngày 11/7/2016 của Giám đốc Sở Xây dựng.

Kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong 09 tháng đầu năm

Trong 09 tháng đầu năm, Sở Xây dựng đã Hoàn thành các cuộc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng một số dự án, công trình do UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Bắc Giang; huyện Tân Yên, Yên Thế, Yên Dũng Dự án Năng lượng nông thôn II mở rộng tỉnh Bắc Giang do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bắc Giang làm chủ đầu tư với tổng cộng 36 công trình được thanh tra. Qua thanh tra đã xử lý sau thanh tra với tổng số tiền xử lý sai phạm là: 5,552 tỷ đồng (Trong đó thu hồi về ngân sách 443 triệu đồng; kiến nghị giảm trừ giá trị xây lắp trên 5,1 tỷ đồng).

Quyết định cấm công ty Cổ phần MOPHA tham gia đấu thầu về đầu tư xây dựng trên địa bản tỉnh

Ngày 25/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định 1165/QĐ-UBND  về việc cấm công ty Cổ phần MOPHA tham gia đấu thầu về đầu tư xây dựng trên địa bản tỉnh.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website