Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Các phòng ban, đơn vị

Danh bạ hòm thư công vụ cán bộ, công chức Sở Xây dựng

Danh bạ hòm thư công vụ cán bộ, công chức Sở Xây dựng

Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản

 

Chi Cục Giám định xây dựng

 

Phòng Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật

 

Phòng Quy hoạch Kiến trúc

 

Phòng Quản lý xây dựng

 

Phòng Kinh tế và vật liệu xây dựng

 

Thanh tra Sở

 

Văn phòng Sở

 

Ban quản lý Trụ sở Liên cơ quan và nhà ở sinh viên tỉnh Bắc Giang

 

Trung tâm quy hoạch xây dựng Bắc Giang

 

Công đoàn Ngành Xây dựng Bắc Giang

 

Nhiệm vụ, quyền hạn chung của các phòng, ban, trung tâm trực thuộc Sở

 

Các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website