Thứ sáu, 20/10/2017
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Doanh nghiệp xây dựng

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo có Quyết định số 139/QĐ-SXD ngày 21/7/2017 của Sở Xây dựng

Ngày 21/7/2017, Sở Xây dựng có Quyết định số 139/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

 

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo có Quyết định số 109/QĐ-SXD ngày 09/6/2017 của Sở Xây dựng

Ngày 09/6/2017, Sở Xây dựng có Quyết định số 109/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website