Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Sở Xây dựng Bắc Giang

Liên hệ

Địa chỉ: Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Việt Nam

Gửi Email bài này:

Điện thoại: Số điện thoại: 0240.3.854.403

Fax: Số fax: 0240.3.554.778

ĐTDĐ: Di động: 0979.750.868

Website: http://soxaydung.bacgiang.gov.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website