Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Hỏi đáp

Giải đáp về Quy định về lập biên bản trường hợp xây dựng không phép

Đánh giá:  / 1

Một số bạn đọc đã hỏi Sở Xây dựng về quy định đối với Quy định về lập biên bản trường hợp xây dựng không phép? Sau khi xem xét, Sở Xây dựng trả lời và hướng dẫn theo theo nội dung trả lời của Bộ Xây dựng như sau:

 

 

Giải đáp về Áp dụng định mức chi phí chung cho công trình

Đánh giá:  / 1

Một số bạn đọc đã hỏi Sở Xây dựng về Áp dụng định mức chi phí chung cho công trình? Sau khi xem xét, Sở Xây dựng trả lời và hướng dẫn theo theo nội dung trả lời của Bộ Xây dựng như sau:

 

Giải đáp về Phân loại và phân cấp công trình xây dựng

Đánh giá:  / 1

Nhiều bạn đọc đã hỏi Sở Xây dựng về Phân loại và phân cấp công trình xây dựng. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng trả lời và hướng dẫn theo theo nội dung trả lời của Bộ Xây dựng như sau:

Giải đáp về Sản xuất thiết bị cho công trình có cần chứng chỉ năng lực

Đánh giá:  / 1

Một số bạn đọc đã hỏi Sở Xây dựng về Sản xuất thiết bị cho công trình có cần chứng chỉ năng lực. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng trả lời và hướng dẫn theo theo nội dung trả lời của Bộ Xây dựng như sau:

 

Giải đáp về Tiến độ góp vốn xây chung cư

Đánh giá:  / 1

Một số bạn đọc đã hỏi Sở Xây dựng về quy định đối với Tiến độ góp vốn xây chung cư? Sau khi xem xét, Sở Xây dựng trả lời và hướng dẫn theo theo nội dung trả lời của Bộ Xây dựng như sau:

 

Giải đáp về Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư

Đánh giá:  / 1

Một số bạn đọc đã hỏi Sở Xây dựng về Điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư? Sau khi xem xét, Sở Xây dựng trả lời và hướng dẫn theo theo nội dung trả lời của Bộ Xây dựng như sau:

 

 

Giải đáp về Tham gia thi công phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Đánh giá:  / 1

Một số bạn đọc đã hỏi Sở Xây dựng về việc Tham gia thi công phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng? Sau khi xem xét, Sở Xây dựng trả lời và hướng dẫn theo theo nội dung trả lời của Bộ Xây dựng như sau:

 

Giải đáp về Điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình

Đánh giá:  / 1

Một số bạn đọc đã hỏi Sở Xây dựng về quy định đối với Điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình? Sau khi xem xét, Sở Xây dựng trả lời và hướng dẫn theo theo nội dung trả lời của Bộ Xây dựng như sau:

 

Giải đáp về quy định Công trình dưới 500 triệu có phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Đánh giá:  / 1

Một số bạn đọc đã hỏi Sở Xây dựng về quy định đối với Công trình dưới 500 triệu có phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật? Sau khi xem xét, Sở Xây dựng trả lời và hướng dẫn theo theo nội dung trả lời của Bộ Xây dựng như sau:

 

 

Giải đáp về quy định Dự án nào phải lập quy hoạch 1/500

Đánh giá:  / 1

Một số bạn đọc đã hỏi Sở Xây dựng về quy định đối với Dự án nào phải lập quy hoạch 1/500? Sau khi xem xét, Sở Xây dựng trả lời và hướng dẫn theo theo nội dung trả lời của Bộ Xây dựng như sau:

 

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án

Đánh giá:  / 2

Nhiều bạn đọc đã hỏi Sở Xây dựng về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng trả lời và hướng dẫn theo nội dung trả lời của Bộ Xây dựng như sau:

Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình

Đánh giá:  / 1

Nhiều bạn đọc đã hỏi Sở Xây dựng về lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng trả lời và hướng dẫn theo nội dung trả lời của Bộ Xây dựng như sau::

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website