Thứ tư, 14/11/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Hỏi đáp

Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án

Đánh giá:  / 1

Nhiều bạn đọc đã hỏi Sở Xây dựng về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng trả lời và hướng dẫn theo nội dung trả lời của Bộ Xây dựng như sau:

Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình

Đánh giá:  / 0

Nhiều bạn đọc đã hỏi Sở Xây dựng về lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng trả lời và hướng dẫn theo nội dung trả lời của Bộ Xây dựng như sau::

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website