Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin Quy hoạch-Kế hoạch

Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đến năm 2035

 

Ngày 22/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 386/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đến năm 2035.

 

 

 

 

 

 

 

Các nội dung Quyết định số 386/QĐ-UBND có thể xem tại mục Cơ sở dữ liệu\Quy hoạch-Kế hoạch\Quy hoạch khác trên Trang thông tin điện tử của Sở

 

Sở Xây dựng có thông tin trên để tổ chức, cá nhân biết, khai thác./.
 

Theo: Văn phòng Sở

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website