Thứ hai, 10/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin Quy hoạch-Kế hoạch

Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung XD thị trấn An Châu, huyện Sơn Động tỉnh BG, đến năm 2035

 

Ngày 06/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung XD thị trấn An Châu, huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang, đến năm 2035.

 

 

 

 

 

 

 

 

Các nội dung Quyết định số 521/QĐ-UBND có thể xem tại mục Cơ sở dữ liệu\Quy hoạch-Kế hoạch\Quy hoạch chung trên Trang thông tin điện tử của Sở

 

Sở Xây dựng có thông tin trên để tổ chức, cá nhân biết, khai thác./.
 

Theo: Văn phòng Sở

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website