Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin Quy hoạch-Kế hoạch

Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Cụm CN Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500)

 

Ngày 15/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 1600/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết XD Cụm CN Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang (tỷ lệ 1/500).

 

 

 

 

 

 

 

 

Các nội dung Quyết định số 1600/QĐ-UBND có thể xem tại mục Cơ sở dữ liệu\Quy hoạch-Kế hoạch\Quy hoạch chi tiết khu cụm công nghiệp trên Trang thông tin điện tử của Sở

 

Sở Xây dựng có thông tin trên để tổ chức, cá nhân biết, khai thác./.
 

Theo: Văn phòng Sở

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website