Thứ sáu, 18/01/2019
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Quyết định 160/QĐ-SXD ngày 11/9/2017 của Sở Xây dựng công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (lần 2)

 

Ngày 11/9/2017, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định 160/QĐ-SXD về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (lần 2)

 

 

Theo Quyết định 160/QĐ-SXD, Sở Xây dựng công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Xây dựng Bắc Giang phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở.
Quyết định 160/QĐ-SXD có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 158/QĐ-SXD ngày 18/8/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Chi tiết Quyết định tại đây

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website