Thứ hai, 10/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Quyết định 1224/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Xây dựng

Quyết định 1224/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh v/v công nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Xây dựng

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website