Thứ bảy, 22/09/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin tức sự kiện

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn 2050

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

 

Sáng ngày 03/10/2017, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn 2050. Đồng chí Phạm Giang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

 

 

Tham dự Hội nghị có đại diện  các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Liên Hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Công ty Điện lực Bắc Giang; UBND thành phố Bắc Giang; UBND huyện các Yên Dũng, Lạng Giang;  Việt Yên, Lãnh đạo Sở, Trưởng một số phòng, đơn vị thuộc Sở Xây dựng.

 

Quy hoạch chung thành phố Bắc Giang đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 06/12/2013, sau gần 05 năm, thành phố đã triển khai thực hiện đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị đảm bảo đúng định hướng, đáp ứng cơ bản các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội. Tuy nhiên, đến nay đã phát sinh một số hạn chế, cần điều chỉnh để khắc phục như: Tốc độ phát triển đô thị còn chậm, chưa khai thác hết tiềm năng; tỷ lệ dân số đô thị còn thấp; cần thực hiện mở rộng địa giới hành chính, nâng cấp thành phố Bắc Giang cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I.....
Qua đó, UBND thành phố Bắc Giang đã lập đồ án điều điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn 2050 với mục tiêu thực hiện chủ trương mở rộng thành phố thêm 08 xã và 01 thị trấn (thêm 02 xã so với năm 2013); nghiên cứu định hướng phát triển không gian và hạ tầng kỹ thuật cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I; cụ thể hóa Quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội, Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; cập nhật các đồ án quy hoạch ngành, các đồ án điều chỉnh quy hoạch cục bộ, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được duyệt nhằm đảm bảo đồng bộ tầng bậc quy hoạch trong đô thị.
Qua phương án điều chỉnh được trình bày tại Hội nghị, dự kiến sau điều chỉnh thành phố sẽ có tổng quy mô diện tích 14.335,32 ha; dân số đến năm 2035 là 372.000 người. Các chỉ tiêu của đồ án đáp ứng theo Quy chuẩn xây dựng QCXDVN 01:2008.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành, góp ý đối với một số nội dung còn hạn chế của đồ án để đơn vị Chủ Đầu tư, đơn vị tư vấn tiếp thu chỉnh sửa đảm bảo chất lượng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Hội nghị kết thúc trong buổi sáng cùng ngày.

 

Theo: Văn phòng Sở.

 

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website