Thứ hai, 10/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Tin tức sự kiện

Thông tin về báo cáo thực hiện bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại Tòa nhà 15 tầng, 18 tầng dự án nhà ở xã hội TPBG của Công ty CP tập đoàn Quang Minh

Đánh giá:  / 0
DởHay 

 

 

Ngày 15/8/2018, Sở Xây dựng đã tổng hợp thông tin về báo cáo thực hiện bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại Tòa nhà15 tầng, 18 tầng dự án nhà ở xã hội TPBG của Công ty CP tập đoàn Quang Minh như sau: 

 

- Báo cáo số 06/TĐQM ngày 10/01/2018 của Công ty CP tập đoàn Quang Minh v/v thực hiện bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại Tòa nhà 18 tầng dự án nhà ở xã hội TPBG
- Báo cáo số 67/TĐQM ngày 24/04/2018 của Công ty CP tập đoàn Quang Minh v/v thực hiện bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại Tòa nhà 18 tầng dự án nhà ở xã hội TPBG
- Báo cáo số 95/TĐQM ngày 02/07/2018 của Công ty CP tập đoàn Quang Minh v/v thực hiện bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại Tòa nhà 18 tầng dự án nhà ở xã hội TPBG
- Báo cáo số 115/TĐQM ngày 03/08/2018 của Công ty CP tập đoàn Quang Minh v/v thực hiện bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại Tòa nhà 18 tầng dự án nhà ở xã hội TPBG
- Báo cáo số 116/TĐQM ngày 03/08/2018 của Công ty CP tập đoàn Quang Minh v/v thực hiện bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại Tòa nhà 18 tầng dự án nhà ở xã hội TPBG


Những báo cáo trên có thể xem và tải về tại mục Văn bản chính sách/Văn bản khác trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng).

Sở Xây dựng thông báo để tổ chức, cá nhân biết, liên hệ./.

 

Theo: Phòng QLN&TTBĐS

 

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website