Thứ tư, 21/11/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thư viện tài liệu, biểu mẫu

Mẫu đơn, mẫu tờ khai thủ tục hành chính

06- Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng - Cấp mới

 

10- Mẫu đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 

12- Mẫu bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động xây dựng

 

15- Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng

 

16- Mẫu Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận đầu tư dự án- Phụ lục IV

 

21- Mẫu văn bản công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở-Phụ lục 6

 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website