Thứ tư, 14/11/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -

Thư viện tài liệu, biểu mẫu

Thư viện thủ tục hành chính hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

Thư viện công bố thủ tục hành chính năm 2017 - Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

 
 
Được ban hành kèm theo Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã;
 
Từng thủ tục có mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo để tổ chức, cá nhân khai thác. Mẫu đơn, mấu tờ khai cũng có thể được tải về từ mục Thư viên mẫu tờ đơn, tờ khai trong mục Thư viện mẫu trên Trang thông tin điện tử của Sở.
 
Ngoài ra toàn bộ Thủ tục hành chính có thể được xem và khai thác từ cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính quốc gia được đăng tải và liên kết trên Trang thông tin điện tử của Sở theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 2
 
 
 
I. LĨNH VỰC QUY HOẠCH KIẾN TRÚC (Chuẩn hóa theo Quyết định 835/QĐ-XXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng)
 
 
 
 
II. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Chuẩn hóa theo Quyết định 838/QĐ-XXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ (Chuẩn hóa theo Quyết định 402/QĐ-XXD ngày 18/4/2013 của Bộ Xây dựng)
 
 
 
 
 
IV. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT (Chuẩn hóa theo Quyết định 834/QĐ-XXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng)
 
 
V. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP XÂY DỰNG (Chuẩn hóa theo Quyết định 833/QĐ-XXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng)
 
 
 
 
VI. LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Chuẩn hóa theo Quyết định 833/QĐ-XXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng)
 
 
VII. LĨNH VỰC NHÀ Ở (Chuẩn hóa theo Quyết định 837/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN  (Chuẩn hóa theo Quyết định 832/QĐ-XXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng)
 
 
 
 
 
IX. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỘ XÂY DỰNG CHƯA CHUẨN HÓA HOẶC DO UBND TỈNH BAN HÀNH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website