Thứ tư, 18/07/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Overview Overview Search Search Up Up
Category: Văn bản khác
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
folder.png Văn bản khác Files: 19
 
Files:
Name Downloads    
pdf.png Văn bản số 82/TĐQM ngày 29/5/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Minh về việc đăng tải thông tin chung dự án nhà ở xã hội Download
zip.png Văn bản số 50/TĐQM ngày 22/3/2018 của Công ty CP Tập đoàn Quang Minh về việc đăng tải thông tin bán nhà ở xã hội
zip.png Văn bản số 218/TĐQM ngày 8/12/2017 của Công ty CP Tập đoàn Quang Minh về việc đăng tải thông tin bán nhà ở xã hội Download
pdf.png Văn bản số 1745/UBND-KT&HT ngày 25/10/2017 của UBND huyện Việt Yên về việc công bố danh mục dự án khu đô thị mới cần lựa chọn chủ đầu tư (Khu dân cư mới phía Bắc, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên) Download
pdf.png Văn bản số 1744/UBND-KT&HT ngày 25/10/2017 của UBND huyện Việt Yên về việc công bố danh mục dự án khu đô thị mới cần lựa chọn chủ đầu tư (Khu dân cư Đông Bắc, huyện Việt Yên) Download
pdf.png Văn bản số 1777/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ úng danh mục dự án Khu đô thị, khu dân cư mới công bố lựa chọn chủ đầu tư năm 2017 Download
pdf.png Văn bản số 196/TĐQM ngày 28/9/2017 của Công ty CP Tập đoàn Quang Minh về việc đăng tải thông tin bán nhà ở xã hội Download
doc.png Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ danh sách các xã đặc biệt khó thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 Download
pdf.png Văn bản số 163/TĐQM ngày 07/6/2017 của Công ty CP Tập đoàn Quang Minh về việc đăng tải thông tin chung dự án nhà ở xã hội Download
pdf.png Quyết định số 4308/QĐ-XPVPHC ngày 22/5/2017 của UBND huyện Hiệp Hòa về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Download
pdf.png Công văn số 40/CV-379 ngày 22/5/2017 của Công ty cổ phần đầu tư 379 về việc đăng ký thông tin thực hiện dự án: Nhà ở xã hội khu dân cư số 3, thành phố Bắc Giang (đợt 1) Download
pdf.png Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định về công tác gia đình Download
pdf.png Kế hoạch số 11 /KH-STTTT ngày 15/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017. Download
pdf.png Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 Download
doc.png Quyết định số 501/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Download
pdf.png Luật Tố tụng hành chính 2015 Download
pdf.png Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015 Download
pdf.png Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 để chỉ đạo việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 Download
pdf.png Nghị quyết 49/NQ-CP năm 2014 của Chính phủ về Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết về chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới Download

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website