Thứ hai, 10/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Overview Overview Search Search Up Up
Category: Văn bản khác
Trang 1 / 2
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
folder.png Văn bản khác Files: 20
 
Files:
Name Downloads    
pdf.png Báo cáo số 116/TĐQM ngày 13/08/2018 của Công ty CP tập đoàn Quang Minh v/v thực hiện bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại Tòa nhà 15 tầng dự án nhà ở xã hội TPBG Download
pdf.png Báo cáo số 115/TĐQM ngày 03/08/2018 của Công ty CP tập đoàn Quang Minh v/v thực hiện bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại Tòa nhà 18 tầng dự án nhà ở xã hội TPBG Download
pdf.png Văn bản số 112/TĐQM ngày 13/8/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Minh về việc đăng tải thông tin chung dự án nhà ở xã hội Download
pdf.png Báo cáo số 95/TĐQM ngày 02/07/2018 của Công ty CP tập đoàn Quang Minh v/v thực hiện bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại Tòa nhà 18 tầng dự án nhà ở xã hội TPBG Download
pdf.png Văn bản số 1556/BXD-GĐ ngày 28/6/2018 của Bộ Xây dựng về phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công tình XD mùa mưa bão năm 2018 Download
pdf.png Văn bản số 82/TĐQM ngày 29/5/2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Minh về việc đăng tải thông tin chung dự án nhà ở xã hội Download
pdf.png Báo cáo số 67/TĐQM ngày 24/04/2018 của Công ty CP tập đoàn Quang Minh v/v thực hiện bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại Tòa nhà 18 tầng dự án nhà ở xã hội TPBG Download
zip.png Văn bản số 50/TĐQM ngày 22/3/2018 của Công ty CP Tập đoàn Quang Minh về việc đăng tải thông tin bán nhà ở xã hội
pdf.png Báo cáo số 06/TĐQM ngày 10/01/2018 của Công ty CP tập đoàn Quang Minh v/v thực hiện bán căn hộ chung cư nhà ở xã hội tại Tòa nhà 18 tầng dự án nhà ở xã hội TPBG Download
zip.png Văn bản số 218/TĐQM ngày 8/12/2017 của Công ty CP Tập đoàn Quang Minh về việc đăng tải thông tin bán nhà ở xã hội Download
pdf.png Văn bản số 1745/UBND-KT&HT ngày 25/10/2017 của UBND huyện Việt Yên về việc công bố danh mục dự án khu đô thị mới cần lựa chọn chủ đầu tư (Khu dân cư mới phía Bắc, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên) Download
pdf.png Văn bản số 1744/UBND-KT&HT ngày 25/10/2017 của UBND huyện Việt Yên về việc công bố danh mục dự án khu đô thị mới cần lựa chọn chủ đầu tư (Khu dân cư Đông Bắc, huyện Việt Yên) Download
pdf.png Văn bản số 1777/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ úng danh mục dự án Khu đô thị, khu dân cư mới công bố lựa chọn chủ đầu tư năm 2017 Download
pdf.png Văn bản số 196/TĐQM ngày 28/9/2017 của Công ty CP Tập đoàn Quang Minh về việc đăng tải thông tin bán nhà ở xã hội Download
doc.png Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ danh sách các xã đặc biệt khó thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 Download
pdf.png Văn bản số 163/TĐQM ngày 07/6/2017 của Công ty CP Tập đoàn Quang Minh về việc đăng tải thông tin chung dự án nhà ở xã hội Download
pdf.png Quyết định số 4308/QĐ-XPVPHC ngày 22/5/2017 của UBND huyện Hiệp Hòa về việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng. Download
pdf.png Công văn số 40/CV-379 ngày 22/5/2017 của Công ty cổ phần đầu tư 379 về việc đăng ký thông tin thực hiện dự án: Nhà ở xã hội khu dân cư số 3, thành phố Bắc Giang (đợt 1) Download
pdf.png Nghị định 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy định về công tác gia đình Download
pdf.png Kế hoạch số 11 /KH-STTTT ngày 15/2/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017. Download

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website