Thứ hai, 10/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Overview Overview Search Search Up Up
Category: Văn bản CĐ ĐH Sở Xây dựng
Trang 1 / 12
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
folder.png Văn bản CĐ ĐH Sở Xây dựng Files: 20
 
Files:
Name Downloads    
pdf.png Văn bản số 1798/SXD-QLN ngày 30/08/2018 của Sở Xây dựng về việc thực hiện hoạt động kinh doanh bất động sản Download
pdf.png Văn bản số 1755/SXD-QLN ngày 27/08/2018 của Sở Xây dựng về việc kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf Download
pdf.png Quyết định số 103/QĐ-SXD ngày 30/7/2018 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06 doanh nghiệp) Download
pdf.png Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 09/7/2018 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (18 doanh nghiệp) Download
pdf.png Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 13/6/2018 về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (145 cá nhân) Download
pdf.png Quyết định số 68/QĐ-SXD ngày 13/6/2018 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (08 doanh nghiệp) Download
pdf.png Quyết định số 130/QĐ-XPVPHC ngày 05/06/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ KK Bắc Giang trong hoạt động xây dựng tại huyện Việt Yên Download
pdf.png Quyết định số 123/QĐ-XPVPHC ngày 31/05/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Bách Việt và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Lilama trong hoạt động xây dựng tại Thành phố Bắc Giang Download
pdf.png Quyết định số 65/QĐ-SXD ngày 31/05/2018 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13 doanh nghiệp) Download
pdf.png Quyết định số 121/QĐ-XPVPHC ngày 29/05/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình trong hoạt động xây dựng tại huyện Yên Dũng Download
pdf.png Quyết định số 119/QĐ-XPVPHC ngày 29/05/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Hoàng Thị Bắc trong hoạt động xây dựng tại huyện Yên Dũng Download
pdf.png Quyết định số 116/QĐ-XPVPHC ngày 29/05/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Ninh Giang trong hoạt động xây dựng tại huyện Yên Dũng Download
pdf.png Quyết định số 114/QĐ-XPVPHC ngày 28/05/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Phương Huệ trong hoạt động xây dựng tại huyện Yên Dũng Download
pdf.png Văn bản số 969/SXD-QLN ngày 23/05/2018 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến dự thảo Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh BG Download
pdf.png Thông báo số 89/TB-SXD ngày 21/5/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Download
pdf.png Quyết định số 85/QĐ-SXD ngày 10/5/2018 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (05 doanh nghiệp) Download
pdf.png Quyết định số 32/QĐ-SXD ngày 04/5/2018 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (13 doanh nghiệp) Download
pdf.png Quyết định số 28/QĐ-SXD ngày 19/4/2018 về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (40 cá nhân) Download
pdf.png Quyết định số 85/QĐ-XPVPHC ngày 16/04/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thanh Xoan trong hoạt động xây dựng tại huyện Việt Yên (2) Download
pdf.png Quyết định số 24/QĐ-SXD ngày 10/4/2018 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (19 doanh nghiệp) Download

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website