Thứ tư, 18/07/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Overview Overview Search Search Up Up
Category: Văn bản CĐ ĐH Sở Xây dựng
Trang 1 / 10
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
folder.png Văn bản CĐ ĐH Sở Xây dựng Files: 20
 
Files:
Name Downloads    
pdf.png Quyết định số 130/QĐ-XPVPHC ngày 05/06/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ KK Bắc Giang trong hoạt động xây dựng tại huyện Việt Yên Download
pdf.png Quyết định số 123/QĐ-XPVPHC ngày 31/05/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Liên danh Công ty Cổ phần tập đoàn Bách Việt và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Lilama trong hoạt động xây dựng tại Thành phố Bắc Giang Download
pdf.png Quyết định số 121/QĐ-XPVPHC ngày 29/05/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình trong hoạt động xây dựng tại huyện Yên Dũng Download
pdf.png Quyết định số 119/QĐ-XPVPHC ngày 29/05/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Hoàng Thị Bắc trong hoạt động xây dựng tại huyện Yên Dũng Download
pdf.png Quyết định số 116/QĐ-XPVPHC ngày 29/05/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Ninh Giang trong hoạt động xây dựng tại huyện Yên Dũng Download
pdf.png Quyết định số 114/QĐ-XPVPHC ngày 28/05/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Phương Huệ trong hoạt động xây dựng tại huyện Yên Dũng Download
pdf.png Văn bản số 969/SXD-QLN ngày 23/05/2018 của Sở Xây dựng về việc tham gia ý kiến dự thảo Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh nhà trọ trên địa bàn tỉnh BG Download
pdf.png Thông báo số 89/TB-SXD ngày 21/5/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Download
pdf.png Quyết định số 85/QĐ-XPVPHC ngày 16/04/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thanh Xoan trong hoạt động xây dựng tại huyện Việt Yên (2) Download
pdf.png Quyết định số 70/QĐ-XPVPHC ngày 09/04/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Quỳnh Mai trong hoạt động xây dựng tại huyện Việt Yên Download
pdf.png Quyết định số 68/QĐ-XPVPHC ngày 03/04/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội trong hoạt động xây dựng tại thành phố Bắc Giang Download
pdf.png Văn bản số 50/TB-SXD ngày 26/03/2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD Download
pdf.png Quyết định số 55/QĐ-XPVPHC ngày 14/03/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Trung Bắc Vân Trung trong hoạt động xây dựng tại huyện Việt Yên Download
pdf.png Quyết định số 45/QĐ-XPVPHC ngày 09/02/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Chung Dang Vina trong hoạt động xây dựng tại huyện Hiệp Hòa Download
pdf.png Quyết định số 33/QĐ-XPVPHC ngày 26/01/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH FUHUA trong hoạt động xây dựng tại huyện Việt Yên Download
pdf.png Quyết định số 30/QĐ-XPVPHC ngày 24/01/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thơm Chuyền trong hoạt động xây dựng tại huyện Yên Dũng Download
pdf.png Quyết định số 18/QĐ-XPVPHC ngày 12/01/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hiền Từ trong hoạt động xây dựng tại thành phố Bắc Giang Download
pdf.png Quyết định số 15/QĐ-XPVPHC ngày 10/01/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Tuấn Thành An trong hoạt động xây dựng tại Yên Dũng Download
pdf.png Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC ngày 10/01/2018 của Chánh Thanh tra Sở về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Lian Tech trong hoạt động xây dựng tại Yên Dũng Download
pdf.png Văn bản số 27/SXD-TTr ngày 04/01/2017 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ Download

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website