Thứ sáu, 20/10/2017
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Overview Overview Search Search Up Up
Category: Văn bản CĐ ĐH Sở Xây dựng
Trang 1 / 9
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
 
Files:
Name Downloads    
pdf.png Công văn số 2113/SXD-CCGĐ ngày 17/10/2017 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn gửi báo cáo thi công XD phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu Download
pdf.png Kế hoạch số 86/KH-SXD ngày 20/9/2017 của Sở Xây dựng về việc Thực hiện Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Download
pdf.png Văn bản số 1883/SXD-PTĐT&HTKT ngày 20/9/2017 của Sở Xây dựng về việc đôn đốc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh BG (giai đoạn 2017-2020) Download
pdf.png Văn bản số 1865/SXD-QLN ngày 19/9/2017 của Sở Xây dựng về việc công khai thông tin về dự án ĐTXD nhà ở trên địa bàn tỉnh Download
pdf.png Văn bản số 1874/SXD-VP ngày 19/9/2017 của Sở Xây dựng về việc đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch số 172/KH-UBND về đơn giản chế độ báo cáo tại các đơn vị thuộc sở Download
pdf.png Kế hoạch số 85/SXD-QLN ngày 15/9/2017 của Sở Xây dựng về việc Tổ chức đối thoại về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC liên quan đến lĩnh vực XD Download
pdf.png Báo cáo số 269/BC-SXD ngày 15/9/2017 của Sở Xây dựng về kết qủa thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2017 và một số nhiệm vụ chủ yếu quý IV năm 2017 Download
pdf.png Quyết định 160/QĐ-SXD ngày 11/9/2017 của Sở Xây dựng công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (lần 2) Download
pdf.png Quyết định 159/QĐ-SXD ngày 11/9/2017 của Sở Xây dựng về việc Ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng Bắc Giang (lần 3) Download
pdf.png Quyết định số 85/QĐ-SXD ngày 10/5/2017 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động XD Download
pdf.png Văn bản số 857/SXD-PTĐT&HTKT ngày 10/5/2017 của Sở Xây dựng cung cấp số liệu phục vụ công tác thống kế, thông tin báo cáo của Ngành XD Download
pdf.png Quyết định số 32/QĐ-SXD ngày 08/3/2017 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Download
pdf.png Kế hoạch số 13/KH-SXD ngày 10/02/2017 của Sở Xây dựng về KH kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính; ISO và công nghệ thông tin năm 2017 tại Sở Xây dựng Download
pdf.png Kế hoạch số 05/KH-SXD ngày 13/01/2017 của Sở Xây dựng về cải cách hành chính và thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2017 tại Sở Xây dựng Download
pdf.png Kế hoạch số 94/KH-SXD ngày 30/12/2016 của Sở Xây dựng về thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2017 tại Sở Xây dựng Download
pdf.png Quyết định 377/QĐ-SXD ngày 30/12/2016 của Sở Xây dựng ban hành mục tiêu chất lượng năm 2017 của Sở Xây dựng Download
pdf.png Kế hoạch số 85/KH-SXD ngày 19/12/2016 của Sở Xây dựng vềTriển khai thực hiện KH số 240/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 136-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính trong hệ thống chính trị tỉnh BG giai đoạn 2016-2020 Download
pdf.png Báo cáo số 1921/BC-SXD ngày 21/10/2016 về tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2016 Download
pdf.png Văn bản số 1868/CTr-SXD ngày 17/10/2016 về chương trình công tác tháng 11 năm 2016 của Sở Xây dựng Download
pdf.png Báo cáo số 262/BC-SXD ngày 17/10/2016 về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10năm 2016 và kế hoạch nhiệm vụ chủ yếu tháng 11/2016 Download

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website