Thứ hai, 23/04/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Overview Overview Search Search Up Up
Category: Văn bản CĐ ĐH Sở Xây dựng
Trang 1 / 10
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
folder.png Văn bản CĐ ĐH Sở Xây dựng Files: 20
 
Files:
Name Downloads    
pdf.png Văn bản số 50/TB-SXD ngày 26/03/2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề HĐXD Download
pdf.png Văn bản số 27/SXD-TTr ngày 04/01/2017 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ Download
pdf.png Văn bản số 2667/SXD-QHKT ngày 26/12/2017 của Sở Xây dựng về việc Báo cáo tình hình quản lý quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng và công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh, từ 01/01/2015 đến nay (2) Download
pdf.png Biểu mẫu kèm theo Văn bản số 2667/SXD-QHKT ngày 26/12/2017 của Sở Xây dựng về việc Báo cáo tình hình quản lý quy hoạch xây dựng, hoạt động đầu tư xây dựng và công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh, từ 01/01/2015 đến nay Download
pdf.png Biểu mẫu kèm theo Văn bản số 2578/SXD-QLN ngày 15/12/2017 của Sở Xây dựng về việc đề nghị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về thị trường bất động sản Download
pdf.png Văn bản số 2578/SXD-QLN ngày 15/12/2017 của Sở Xây dựng về việc đề nghị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về thị trường bất động sản Download
zip.png Thông báo số 182/TB-SXD ngày 14/12/2017 của Sở Xây dựng về lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Giang năm 2018 Download
pdf.png Thông báo số 179/TB-SXD ngày 30/11/2017 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Download
pdf.png Quyết định số 187/QĐ-SXD ngày 10/11/2017 về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (06 doanh nghiệp) Download
pdf.png Văn bản số 2290/SXD-VP ngày 07/11/2017 của Sở Xây dựng v/v thực hiện thi hành Bộ Luật Hình sự và Luật cận thông tin Download
pdf.png Văn bản số 2289/SXD-VP ngày 07/11/2017 của Sở Xây dựng v/v V/v đôn đốc giao nhiệm vụ thực hiện khắc phục tồn tại sau kiểm tra công tác CCHC, thực hiện ISO, ứng dụng CNTT tại Sở Download
pdf.png Văn bản số 2288/SXD-VP ngày 07/11/2017 của Sở Xây dựng về việc tuyên truyền, quán triệt không sử dụng tiền ảo Download
pdf.png Công văn số 2113/SXD-CCGĐ ngày 17/10/2017 của Sở Xây dựng về việc hướng dẫn gửi báo cáo thi công XD phục vụ công tác kiểm tra nghiệm thu Download
pdf.png Quyết định số 203/QĐ-XPVPHC ngày 10/10/2017 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH xây dựng và tư vấn Hoàng Hà Download
pdf.png Kế hoạch số 86/KH-SXD ngày 20/9/2017 của Sở Xây dựng về việc Thực hiện Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Download
pdf.png Văn bản số 1883/SXD-PTĐT&HTKT ngày 20/9/2017 của Sở Xây dựng về việc đôn đốc xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phát triển đô thị tỉnh BG (giai đoạn 2017-2020) Download
pdf.png Văn bản số 1865/SXD-QLN ngày 19/9/2017 của Sở Xây dựng về việc công khai thông tin về dự án ĐTXD nhà ở trên địa bàn tỉnh Download
pdf.png Văn bản số 1874/SXD-VP ngày 19/9/2017 của Sở Xây dựng về việc đôn đốc triển khai thực hiện kế hoạch số 172/KH-UBND về đơn giản chế độ báo cáo tại các đơn vị thuộc sở Download
pdf.png Kế hoạch số 85/SXD-QLN ngày 15/9/2017 của Sở Xây dựng về việc Tổ chức đối thoại về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực hiện TTHC liên quan đến lĩnh vực XD Download
pdf.png Báo cáo số 269/BC-SXD ngày 15/9/2017 của Sở Xây dựng về kết qủa thực hiện nhiệm vụ quý III năm 2017 và một số nhiệm vụ chủ yếu quý IV năm 2017 Download

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website