Thứ hai, 10/12/2018
Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Bắc Giang -
Overview Overview Search Search Up Up
Category: Văn bản khác tỉnh Bắc Giang về xây dựng
Trang 1 / 2
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
folder.png Văn bản khác tỉnh Bắc Giang về xây dựng Files: 20
 
Files:
Name Downloads    
pdf.png Quyết định 513/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 về việc phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất dự án ĐTXD Khu B thuộc Khu đô thị mới Đình Trám- Sen Hồ, huyện Việt Yên (đợt 1) Download
pdf.png Quyết định số 2636/UBND-XD ngày 09/08/2018 của UBND tỉnh về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2018 Download
pdf.png Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 31/05/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất dự án ĐTXD Khu dân cư và Chợ Cốc, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang Download
pdf.png Văn bản số 628/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục dự án khu đô thị, khu nhà ở cần lựa chọn chủ đầu trên địa bàn TPBG năm 2018 Download
pdf.png Văn bản số 356/UBND-XD ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về quản lý chất lượng vật liệu xây dựng và sử dụng gạch xây không nung trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download
pdf.png Văn bản số 1413/UBND-XD ngày 27/11/2017 của UBND huyện Yên Dũng về việc đăng ký công bố danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư Khu dân cư Nam Tiến, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng Download
pdf.png Văn bản số 3504/UBND-XD ngày 11/10/2017 của UBND tỉnh v/v tăng cường công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Download
pdf.png Văn bản số 900/UBND-XD ngày 07/8/2017 của UBND huyện Yên Dũng về việc đăng ký công bố danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư Khu dân cư Lạc Phú 3, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng Download
pdf.png Quyết định 1343/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án Khu đô thị khu dân mới công bố lựa chọn chủ đầu tư năm 2017 Download
pdf.png Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh về việc Quy định danh mục, thời hạn giải quyết TTHC thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang Download
pdf.png Quyết định số 632/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục dự án khu đô thị, khu dân cư mới công bố lựa chọn chủ đầu tư năm 2017 Download
pdf.png Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Download
pdf.png Văn bản số 245/UBND-KT&HT ngày 17/3/2017 của UBND huyện Yên Thế về việc công bố danh mục dự án lựa chọn Chủ đầu tư dự án Khu dân cư trung tâm xã Phồn Xương, huyện Yên Thế Download
pdf.png Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 16/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Download
pdf.png Văn bản số 267/UBND-KT&HT ngày 10/3/2017 của UBND huyện Lục nam về việc công bố lựa chọn Chủ đầu tư dự án Khu dân cư xã Tam Dị, huyện Lục Nam. Download
pdf.png Văn bản số 623/UBND-XD ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện bổ sung quy hoạch một số cơ sở, điểm sản xuất gạch vào quy hoạch phát triển CN VLXD tỉnh BG đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Download
pdf.png Quyết định số 333/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh về việc bổ sung quy hoạch một số cơ sở, điểm sản xuất gạch vào quy hoạch phát triển CN VLXD tỉnh BG đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Download
pdf.png Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục dự án khu đô thị, khu dân cư mới công bố lựa chọn Chủ Đầu tư năm 2017 Download
pdf.png Công văn số 3995/UBND-XD ngày 13/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường công tác quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 3995 Download
pdf.png Kế hoạch 204/KH-UBND ngày 28/9/2016 của UBND tỉnh về việc cải tạo chung cư cũ Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang Download

Đăng nhập

Chỉ đạo, điều hành

Liên kết website